EU-tuomioistuin kielsi karkottamisen, koska vakavasti sairaalle ei kotimaassaan ollut tarjolla lääkekannabista

23.11.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-69/21 | Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Maastapoistaminen – Lääkekannabis)

Kolmannen maan kansalaista, joka on vakavasti sairas, ei voida poistaa maasta, jos hän altistuisi kohdemaassa vaaralle siitä, että tästä sairaudesta aiheutuva kipu voimistuu nopeasti, merkittävästi ja korjaamattomasti siksi, ettei asianmukaista hoitoa ole siellä saatavilla.

Venäjän kansalaista, joka sairastui 16-vuotiaana harvinaiseen verisyöpään, hoidetaan parhaillaan Alankomaissa. Hänen hoitonsa muodostuu muun muassa lääkekannabiksen antamisesta kivunlievitykseen. Lääkekannabiksen käyttö ei ole kuitenkaan sallittua Venäjällä.

Tämä kolmannen maan kansalainen on tehnyt Alankomaissa useita turvapaikkahakemuksia, joista viimeisin hylättiin vuonna 2020, ja hän valitti rechtbank Den Haagiin (Haagin alioikeus) häneen kohdistetusta palauttamispäätöksestä. Hän katsoo, että hänelle on myönnettävä oleskelulupa tai että ainakin hänen maastapoistamistaan on lykättävä sen vuoksi, että hänelle Alankomaissa annettu lääkekannabikseen perustuva hoito on hänelle siinä määrin olennaista, ettei hän voisi enää elää ihmisarvoista elämää, jos tämä hoito keskeytettäisiin. Rechtbank Den Haag päätti esittää unionin tuomioistuimelle kysymyksen lähinnä siitä, onko unionin oikeus1 esteenä sille, että palauttamispäätös tehdään tai maastapoistamista koskeva toimenpide toteutetaan tällaisessa  tilanteessa.

Unionin tuomioistuin katsoo 22.11.2022 antamassaan tuomioissa oman oikeuskäytäntönsä ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön valossa, että unionin oikeus on esteenä sille, että jäsenvaltio tekee kolmannen maan kansalaisesta, joka oleskelee kyseisen jäsenvaltion alueella laittomasti ja jolla on vakava sairaus, palauttamispäätöksen tai poistaa hänet maasta, jos on painavia perusteita uskoa, että koska kohdemaassa ei ole saatavilla asianmukaista hoitoa, kolmannen maan kansalainen altistuisi todelliselle vaaralle siitä, että hänen sairaudestaan aiheutuva kipu voimistuu nopeasti, merkittävästi ja korjaamattomasti.

Tiedotteet: fi sv

 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments