Pysyvä oleskelulupa raukea pysyvän maahanmuuton seurauksena, vaikka henkilö kävisi Suomessa alle kahden vuoden välein

5.6.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2020:65 Ulkomaalaisasia – Oleskeluluvan peruuttaminen – Muuttaminen pysyvästi pois maasta – Käynnit Suomessa alle kahden vuoden välein – Pysyvä oleskelulupa

Asiassa oli ratkaistavana, oliko Maahanmuuttovirasto voinut katsoa valittajina olleiden aviopuolisoiden ulkomaalaislain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla muuttaneen pysyvästi pois maasta ja peruuttaa heidän pysyvät oleskelulupansa. Asiassa oli myös kysymys siitä, oliko valittajien maasta pysyvästi pois muuttamista arvioitaessa merkitystä sillä, että valittajat olivat käyneet Suomessa alle kahden vuoden välein.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että ulkomaalaislain 58 §:n 1 momentissa oleskeluluvan peruuttamiselle on asetettu kaksi vaihtoehtoista perustetta, joista kumpikin erikseen muodostaa perusteen peruuttaa oleskelulupa. Momentin mukaan oleskelulupa peruutetaan, kun ulkomaalainen on muuttanut pysyvästi pois maasta tai hän on pysyvässä tarkoituksessa oleskellut yhtäjaksoisesti kaksi vuotta maan ulkopuolella. Jos ulkomaalaisen katsotaan muuttaneen pysyvästi pois maasta, oleskeluvan peruuttamisen perusteiden täyttymiseen ei ole vaikutusta sillä, että ulkomaalainen on käynyt Suomessa siten, että hänen yhtäjaksoinen oleskelunsa Suomen ulkopuolella ei ole kestänyt kahta vuotta.

Korkein hallinto-oikeus katsoi päätöksestään tarkemmin ilmenevin perustein valittajien muuttaneen pysyvästi pois maasta. Oleskeluluvan peruuttamisen perusteita arvioitaessa merkitystä ei ollut sillä seikalla, että valittajat olivat ilmoittaneet käyneensä Suomessa alle kahden vuoden välein oleskelulupansa säilyttääkseen.

Valittajien pysyvien oleskelulupien peruttamista koskeva valitus hylättiin.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments