Oleskelulupa-asiassa olisi tullut järjestää suullinen käsittely avioliiton aitouden selvittämiseksi

15.12.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2015:177

Ulkomaalaisasia – Oleskeluluvan peruuttaminen – Avioliitto – Tosiasiallinen perhe-elämä – Erilliset osoitteet – Asian selvittäminen – Suullinen käsittely

Kiinan kansalaiselle A:lle oli myönnetty perhesideperusteinen
oleskelulupa Suomen kansalaisen B:n kanssa solmimansa avioliiton
perusteella. Poliisilaitos oli sittemmin peruuttanut oleskeluluvan
katsottuaan, että sen myöntämisen edellytyksiä ei ollut enää olemassa.
Poliisilaitoksen mukaan ei ollut uskottavaa, että
väestötietojärjestelmän mukaan erilleen, yhteen ja taas erilleen
muuttaneet A ja B viettävät tosiasiassa yhteistä perhe-elämää.

A
ja B olivat hallinto-oikeudessa ja asiaa poliisilaitoksella
kirjallisesti käsiteltäessä esittäneet viettävänsä normaalia
perhe-elämää kahdessa osoitteessa ja kiistäneet epäilyt perhe-elämänsä
päättymisestä. Hallinto-oikeus hylkäsi A:n ja B:n valituksen katsoen,
että asiassa ei ollut esitetty luotettavaa selvitystä sen väitteen
tueksi, että he olivat vakinaisista eri osoitteista huolimatta
tosiasiassa asuneet yhdessä ja viettäneet yhteistä perhe-elämää.
Hallinto-oikeus ei toimittanut suullista käsittelyä tai tiedustellut
ilman oikeudellista avustajaa asiaansa hoitaneiden A:n ja B:n
halukkuutta suulliseen käsittelyyn. Avustajan sittemmin hankkineet A ja B
vaativat suullista käsittelyä korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Korkein
hallinto-oikeus totesi, että asian ratkaisemista koskevassa harkinnassa
oli olennaista arvioida A:n ja B:n avioliiton luonnetta ja heidän
perhe-elämänsä jatkumisen uskottavuutta. Poliisilaitoksella oli
mahdollisuus muun ohella väestötietojärjestelmän tietojen perusteella
tehdä päätelmiä A:n ja B:n perhe-elämän päättymisestä. Avioliiton
aitoudesta tai perhe-elämän tosiasiallisesta viettämisestä ei sen sijaan
ollut samalla tavalla mahdollista esittää kirjallisiin lähteisiin
perustuvaa selvitystä.

Korkein hallinto-oikeus katsoi
päätöksestään tarkemmin ilmenevin perustein, että asian asianmukainen
selvittäminen olisi edellyttänyt hallinto-oikeuden tiedustelevan
poliisilaitoksen johtopäätökset riitauttaneiden A:n ja B:n halukkuutta
suullisen käsittelyn toimittamiseen sekä tämän jälkeen harkitsevan
suullisen käsittelyn toimittamisen tarvetta joko asianosaisten pyynnöstä
tai myös omasta aloitteestaan. Hallinto-oikeuden päätös kumottiin ja
asia palautettiin hallinto-oikeudelle suullisen käsittelyn toimittamista
varten.

KHO:2015:177

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments