Generic filters
Exact matches only
9.11.2015 Oikeusuutiset

Maahanmuuttovirasto: Perheenyhdistämishakemusten määrä kasvaa vasta tulevina vuosina

Maahanmuuttovirasto arvioi perheenyhdistämishakemusten määrän kasvavan ensi vuodesta alkaen, kun nyt maahan tulevat turvapaikanhakijat alkavat saada myönteisiä päätöksiä Turvapaikanhakijana Suomeen tulleen henkilön perheenjäsenet voivat hakea oleskelulupia perhesiteen perusteella Suomesta vasta sitten, kun turvapaikanhakija itse on saanut oleskeluluvan Suomeen. Nyt turvapaikkahakemusten käsittelyaikojen on arvioitu pitenevän. Kansainvälistä suojelua saaneiden perheenjäsenet ovat olleet pienin…

https://asianajajaliitto.fi/2015/11/maahanmuuttovirasto-perheenyhdistamishakemusten-maara-kasvaa-vasta-tulevina-vuosina/
13.10.2015 Oikeusuutiset

Valitusosoitus oli virheellinen, kun siinä ei ollut mainintaa määräajan pättymishetkestä eikä sähköisestä asioinnista

KHO: Ulkomaalaisasia – Valitusosoitus – Valituksen toimittamisen määräaika – Sähköinen asiointi – Valitusaika – Virheellisen valitusosoituksen vaikutus Maahanmuuttoviraston ulkomaalaisasiassa antamaan päätökseen liitetyssä valitusosoituksessa oli todettu muun ohella, että valituskirjelmä oli toimitettava Maahanmuuttovirastolle. Valitusosoituksessa ei kuitenkaan ollut säädettyjen määräaikain laskemisesta annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaista mainintaa siitä, että valitusasiakirjojen…

https://asianajajaliitto.fi/2015/10/valitusosoitus-oli-virheellinen-kun-siina-ei-ollut-mainintaa-maaraajan-pattymishetkesta-eika-sahkoisesta-asioinnista/
30.7.2015 Oikeusuutiset

Maistraattien ja ELY-keskusten paikallisviranomaistoiminta kauppa- ja yhdistysrekisteriasioissa loppuu

Lisäksi maistraattien asunto-osakeyhtiötehtävät siirtyvät PRH:lle syyskuun alussa Sähköisen asioinnin suosio kauppa- ja yhdistysrekisteriasioissa lisääntyy jatkuvasti. Koska sähköinen asiointi vähentää ilmoituksia käsittelevän henkilöstön tarvetta, asiantuntevan neuvonnan ja käsittelyn takaamiseksi kauppa- ja yhdistysrekisteri-ilmoitusten käsittely keskitetään PRH:lle 1.9.2015 alkaen. Samalla myös maistraattien asunto-osakeyhtiötehtävät siirtyvät PRH:lle.   PRH:n toimitiloissa asioimisen lisäksi voit jatkossa voit…

https://asianajajaliitto.fi/2015/07/maistraattien-ja-ely-keskusten-paikallisviranomaistoiminta-kauppa-ja-yhdistysrekisteriasioissa-loppuu/
16.7.2015 Oikeusuutiset

Poliisihallitus: Poliisin tietoon tulleiden rikosten ja hälytystehtävien määrät viime vuoden tasolla

Poliisille tammi–kesäkuussa 2015 ilmoitettujen rikosten määrä pysyi edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna lähes ennallaan. Myöskään hälytystehtävien määrässä ei ollut suurta muutosta – Keskeisimmät muutokset kuluvan vuoden rikostilastoissa näkyvät huumausainerikosten ja liikennerikkomusten määrän kasvussa, arvioi poliisijohtaja Seppo Kolehmainen. Poliisille ilmoitettujen rikosten määrä vuoden 2015 tammi–kesäkuussa kasvoi reilun yhden prosentin vuoden 2014…

https://asianajajaliitto.fi/2015/07/poliisihallitus-poliisin-tietoon-tulleiden-rikosten-ja-halytystehtavien-maarat-viime-vuoden-tasolla/
13.3.2015 Oikeusuutiset

Punainen risti: Pakolaisille turvattava oikeus perhe-elämään

Pakolaisten mahdollisuus perheen yhdistämiseen on vaikeutunut huomattavasti viime vuosina. Tästä kärsivät erityisesti Suomeen yksin tulevat lapset, joista moni jää maahan pysyvästi ilman vanhempiaan Lastensuojelun Keskusliitto, Suomen Punainen Risti ja Väestöliitto vaativatkin korjausta perheenyhdistämiskäytäntöihin. Oikeus perhe-elämään on turvattu Suomen ulkomaalaislaissa ja Suomea velvoittavissa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa. Lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaan lasta ei…

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/punainen-risti-pakolaisille-turvattava-oikeus-perhe-elamaan/
22.9.2014 Oikeusuutiset

Valitusosoituksessa ei ollut mainintaa määräajan päättymisen kellonajasta. Valitus tutkittiin

Vakuutusoikeus: Valituksen myöhästyminen – Valituksen tutkiminen – Painava syy – Valitusosoitus – Sähköinen asiointi A:n valitus tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksestä vakuutusoikeuteen saapui sähköpostitse vakuutuslaitokselle määräpäivänä vasta vakuutuslaitoksen aukioloajan päättymisen jälkeen. Säädettyjen määräaikain laskemisesta annetun lain 6 §:n mukaan valitusajan päättyminen määräytyi vakuutuslaitoksen aukioloajan päättymisen mukaisesti. Tämä koski myös valituksen toimittamista sähköpostitse…

https://asianajajaliitto.fi/2014/09/valitusosoituksessa-ei-ollut-mainintaa-maaraajan-paattymisen-kellonajasta-valitus-tutkittiin/
17.7.2014 Oikeusuutiset

Maahanmuuttovirasto: Alkuvuonna eniten oleskelulupia työn ja perhesiteen perusteella

Maahanmuuttovirasto myönsi tammi-kesäkuussa 2014 yhteensä 7 887 oleskelulupaa. Määrä on hieman suurempi kuin vuonna 2013 vastaavana aikana, jolloin lupia myönnettiin 7 487 Myönteisten päätösten määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 9 prosenttia. Kaikista päätöksistä 83 prosenttia oli myönteisiä (2013: 74 prosenttia). Eniten lupia myönnettiin edelleen työn ja perhesiteen perusteella. Perhesiteen perustella…

https://asianajajaliitto.fi/2014/07/maahanmuuttovirasto-alkuvuonna-eniten-oleskelulupia-tyon-ja-perhesiteen-perusteella/
7.2.2014 Oikeusuutiset

Maahanmuuttovirasto: Vuonna 2013 eniten oleskelulupia saivat perheenjäsenet

Vuonna 2013 Maahanmuuttovirasto myönsi oleskeluluvan 17 503 hakijalle Suurin osa luvista myönnettiin joko perhesiteen, opiskelun tai työn vuoksi. Perhesiteen perusteella luvan sai 37 prosenttia kaikista luvan saaneista (6 460 henkilöä). Toiseksi eniten lupia saivat opiskelijahakijat, joita oli 31 prosenttia kaikista luvan saaneista (5 426 henkilöä), ja kolmanneksi eniten oleskelulupia myönnettiin…

https://asianajajaliitto.fi/2014/02/maahanmuuttovirasto-vuonna-2013-eniten-oleskelulupia-saivat-perheenjasenet/
31.10.2013 Oikeusuutiset

OM: Sähköinen kiinteistökauppa mahdolliseksi marraskuun alusta

Sähköinen asiointi on 1.11.2013 lähtien mahdollista myös kiinteistökaupoissa ja muissa kiinteistöihin liittyvissä oikeustoimissa Pääosa sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevista säännöksistä tulee voimaan marraskuun alusta. Osa säännöksistä tulee kuitenkin voimaan vasta maaliskuun alusta 2015. Suurin osa kiinteistöjen luovutuksista voidaan marraskuun alusta lähtien tehdä sähköisesti Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä asiointijärjestelmässä (Kiinteistökaupan verkkopalvelu…

https://asianajajaliitto.fi/2013/10/om-sahkoinen-kiinteistokauppa-mahdolliseksi-marraskuun-alusta/
18.7.2013 Oikeusuutiset

Maahanmuuttovirasto: Lähes 10 000 haki oleskelulupaa alkuvuonna

Suomesta haki oleskelulupaa tammi–kesäkuussa yhteensä 9 635 ulkomaalaista EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta. Hakijamäärä oli lähes sama kuin viime vuonna vastaavaan aikaan Yleisin oleskeluluvan hakuperuste oli perheside. Yhteensä 4 174 henkilöä (43 pro-senttia hakijoista) halusi muuttaa Suomeen perheenjäsenensä luokse. Työn perusteella oleskelulupaa haki 3 036 henkilöä (32 prosenttia hakijoista) ja opiskelun…

https://asianajajaliitto.fi/2013/07/maahanmuuttovirasto-lahes-10-000-haki-oleskelulupaa-alkuvuonna/