Maahanmuuttovirasto: Alkuvuonna eniten oleskelulupia työn ja perhesiteen perusteella

17.7.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Maahanmuuttovirasto myönsi tammi-kesäkuussa 2014 yhteensä 7 887 oleskelulupaa. Määrä on hieman suurempi kuin vuonna 2013 vastaavana aikana, jolloin lupia myönnettiin 7 487

Myönteisten päätösten määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 9
prosenttia. Kaikista päätöksistä 83 prosenttia oli myönteisiä (2013: 74
prosenttia).

Eniten lupia myönnettiin edelleen työn ja perhesiteen perusteella.
Perhesiteen perustella luvan sai 41 prosenttia (3 250, 1–6/2013: 3 155)
ja työn perusteella 35 prosenttia (2 740, 1–6/2013: 2 615) luvan
saaneista.

Suurimmat hakijakansalaisuudet ovat samat kuin alkuvuonna 2013. Eniten
lupia hakivat venäläiset (1 753, 1–6/2013: 1 832), intialaiset (1 024,
1–6/2013: 951) ja kiinalaiset (792, 1–6/2013: 687).

Työperusteisia lupia saivat eniten Ukrainan ja Venäjän kansalaiset

Lähes 60 prosenttia (1 730) työperusteisista luvista haettiin
osaratkaisua edellyttävän työnteon perusteella. Osaratkaisu tarkoittaa,
että työ- ja elinkeinotoimisto harkitsee ensin, onko kyseessä työ, johon
löytyisi työntekijöitä myös EU:n sisällä.

Toiseksi eniten (597) haettiin erityisasiantuntijan oleskelulupaa ja kolmanneksi eniten (281) lupia hakivat tutkijat.

Työntekijän oleskelulupia myönnettiin 1 510 (1–6/2013: 1 513),
erityisasiantuntijoiden lupia 596 (1–6/2013: 538) ja tutkijoiden lupia
243 (1–6/2013: 226). Luvut ovat näin ollen hyvin samanlaiset kuin viime
vuonna.

Työntekijän lupia saivat eniten ukrainalaiset (502) ja venäläiset (286)
hakijat, kun taas erityisasiantuntijan lupia myönnettiin eniten
intialaisille (444).

Opiskelijat jättävät eniten hakemuksia sähköisesti

Kolmanneksi eniten oleskelulupia myönnettiin opiskelijoille, yhteensä 1
652 (1–6/2013: 1 427). Opiskelijoiden oleskelulupahakemusten huippu
ajoittuu tyypillisesti keskikesään, eikä hakemusruuhka näy alkuvuoden
tilastoissa. On odotettavissa, että loppuvuonna opiskelijahakemusten
määrä on paljon suurempi.

Opiskelijat ovat aktiivisimpia sähköisen hakupalvelun käyttäjiä ja myös
tänä keväänä suurin osa (74 prosenttia) opiskelijoiden
oleskelulupahakemuksista jätettiin sähköisesti.

Sähköinen asiointi on lyhentänyt merkittävästi opiskelijahakemusten
käsittelyaikoja. Opiskelijahakemukset käsiteltiin tammi-kesäkuussa
keskimäärin 22 vuorokaudessa. Vieläkin nopeammin lupansa saivat
erityisasiantuntijat, joiden hakemukset käsiteltiin keskimäärin 18
vuorokaudessa.

Oleskelulupien tilastointitapaa on tehostettu

Maahanmuuttovirasto muutti tilastointiperusteitaan vuonna 2013 entistä
täsmällisemmäksi. Nykyisin oleskelulupatyyppi tilastoidaan päätöksen
eikä hakemisperusteen mukaan. Jos asiakas on pannut hakemuksen vireille
virheellisesti esimerkiksi muun ulkomaalaisen muuna omaisena, mutta
päätöstä tehtäessä hakuperuste on korjattu kansainvälistä suojelua
saaneen muuksi omaiseksi, päätös tilastoidaan kansainvälistä suojelua
saaneen muuksi omaiseksi.

Tästä johtuen jotkin luvut saattavat poiketa hieman edellisinä vuosina
julkaistuista luvuista. Erot tilastoissa ovat kuitenkin hyvin pieniä.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments