Valitusosoituksessa ei ollut mainintaa määräajan päättymisen kellonajasta. Valitus tutkittiin

22.9.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vakuutusoikeus: Valituksen myöhästyminen – Valituksen tutkiminen – Painava syy – Valitusosoitus – Sähköinen asiointi

A:n valitus tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksestä
vakuutusoikeuteen saapui sähköpostitse vakuutuslaitokselle määräpäivänä
vasta vakuutuslaitoksen aukioloajan päättymisen jälkeen. Säädettyjen
määräaikain laskemisesta annetun lain 6 §:n mukaan valitusajan
päättyminen määräytyi vakuutuslaitoksen aukioloajan päättymisen
mukaisesti. Tämä koski myös valituksen toimittamista sähköpostitse
vakuutuslaitokselle. Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan
päätökseen liitetyssä valitusosoituksessa ei kuitenkaan ollut ollut
mitään mainintaa siitä, että valitus tulee toimittaa vakuutuslaitokselle
ennen sen aukioloajan päättymistä. Valitusosoituksen katsottiin olleen
tältä osin puutteellinen ja näin ollen valituksen myöhästymiseen oli
ollut sellainen laissa tarkoitettu painava syy, jonka nojalla se voitiin
myöhästymisestä huolimatta ottaa tutkittavaksi.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments