Poliisihallitus: Poliisin tietoon tulleiden rikosten ja hälytystehtävien määrät viime vuoden tasolla

16.7.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Poliisille tammi–kesäkuussa 2015 ilmoitettujen rikosten määrä pysyi edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna lähes ennallaan. Myöskään hälytystehtävien määrässä ei ollut suurta muutosta

– Keskeisimmät muutokset kuluvan vuoden rikostilastoissa näkyvät
huumausainerikosten ja liikennerikkomusten määrän kasvussa, arvioi
poliisijohtaja Seppo Kolehmainen.

Poliisille ilmoitettujen rikosten määrä vuoden 2015 tammi–kesäkuussa
kasvoi reilun yhden prosentin vuoden 2014 vastaavaan ajankohtaan
verrattuna. Rikoslakirikosten määrä (liikennerikokset eivät sisälly
tähän) sen sijaan laski 4 %.

Poliisin aktiivisen työn seurauksena liikennerikkomusten määrässä
ollaan palaamassa vuoden 2013 tasolle. Liikennerikkomuksia kirjattiin
tänä vuonna edelliseen vuoteen verrattuna noin 10 % enemmän.

Kaikkiaan poliisin tietoon tuli kuluvan vuoden tammi–kesäkuussa 390 965 rikosta.

Rikoslakirikosten selvitysprosentit paranivat, tutkinta-ajat pitenivät

Rikoslakirikosten selvitysprosentit paranivat hieman edelliseen vuoteen
verrattuna. Rikoslakirikosten selvitysprosentti (pl. liikennerikokset)
nousi 3 %. Pimeinä tulleiden rikoslakirikosten selvitysprosentti parani
yhdellä prosenttiyksiköllä.

Rikoslakirikosten tutkinta-ajat pitenivät edelleen, kasvua
edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna oli yli 4 %. Erityisen
paljon tutkinta-ajat pitenivät omaisuusrikosten tutkinnassa, lähes 8 %,
mutta kasvua oli havaittavissa myös väkivaltarikoksien tutkinta-ajoissa.

Mökkimurrot laskussa

Omaisuusrikosten määrä laski kaiken kaikkiaan hieman yli 5 % vuoden 2014 tammi–kesäkuuhun verrattuna.

Asuntomurtojen määrä säilyi edellisen vuoden tasolla, mutta vapaa-ajan
asuntoihin kohdistuneiden varkausrikosten määrässä oli sen sijaan
huomattava lasku, noin 20 %. Petosrikokset lisääntyivät yli 7 % mutta
muutoin omaisuusrikosten määrän kasvu oli maltillista.

– Osaltaan mökkimurtojen määrän myönteiseen kehitykseen on vaikuttanut
se, että poliisi on kyennyt selvittämään huomattavan suuria
omaisuusrikossarjoja ja saanut tekijöitä kiinni, sanoo poliisijohtaja
Kolehmainen.

Kolehmainen arvioi myös, että murtosuojauksesta annettu kohdennettu
valistus mökkien omistajille tuottaa tulosta. Lisäksi asiaan vaikuttaa
kunkin mökkinaapurin kanssa sovittu silmälläpitoapu.
Mökkimurtojen ennalta ehkäiseminen on tärkeää. Syksyn pimeiden tullessa
ja vapaa-ajan asuntojen ollessa pidempiä aikoja tyhjillään
vapaa-ajanasunto olisi syytä tyhjentää varkaita kiinnostavasta
arvokkaasta omaisuudesta. Näin voidaan vaikuttaa ainakin rikosvahinkojen
kokoon.

Väkivaltarikokset hienoisessa laskussa

Väkivaltarikosten
määrä laski vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla vajaat 3 %. Törkeiden
pahoinpitelyjen kohdalla kehitys oli kuitenkin päinvastainen. Törkeiden
pahoinpitelyjen määrä lisääntyi yli 6 %.

Henkirikosten ja niiden yritysten määrä väheni 9 %. Suomessa tehtiin
vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla 50 henkirikosta. Edellisen vuoden
vastaavana aikana kuoli 51 ihmistä henkirikoksen uhrina.

Vakavat, henkeen kohdistuneet rikokset vähenivät jonkin verran. Samoin
poliisin tietoon tulleet lapsen seksuaaliset hyväksikäytöt sekä
perheväkivaltatapaukset olivat laskussa. Henkirikokset ja niiden
yritykset vähenivät noin 10 %.

Lasten seksuaalisia hyväksikäyttötapauksia tuli poliisin tietoon 684.
Lukumäärä vuotta aiemmin oli 728 tapausta. Perheväkivaltatapauksia tuli
poliisin tietoon 2 304. Vastaava lukumäärä vuotta aiemmin oli suurempi, 2
466 tapausta.

Huumausainerikosten määrä nousi

Poliisin
tietoon tulleiden huumausainerikosten määrä oli kuluvan vuoden
tammi–kesäkuun aikana 13 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.
Huumausainerikoksia tuli poliisin tietoon yhteensä 10 584.
Huumausainerikoksista törkeiksi luokiteltiin 448 tapausta. Törkeiden
huumausainerikosten määrä nousi viime vuoteen verrattuna 6 prosenttia.

Poliisin tietoon tulleiden huumausainerikosten määrän kasvu osoittaa,
että saatavilla olevien huumausaineiden määrä ei ole ainakaan
vähentynyt.
– Tavanomaisten huumausaineiden hallussapito- ja käyttörikokset
paljastuvat suuressa määrin poliisin huumausaineiden katuvalvonnan ja
muun poliisitoiminnan yhteydessä. Törkeiden huumausainerikosten ilmi- ja
tutkintaan saattaminen edellyttävät poliisilta yleensä
suunnitelmallisia ja pitkäaikaisia rikosten paljastustoimenpiteitä, mm.
seurantaa, tiedustelua ja tarkkailua. Törkeiden huumausainerikosten
määrän kasvu osoittaa poliisin onnistuneen tehtävässä jonkin verran
edellisvuotta paremmin, arvioi poliisijohtaja Seppo Kolehmainen.

Liikennevalvonnan suoritteet lisääntyivät

Liikennerikosten kokonaismäärässä oli havaittavissa pientä laskua. Muun
muassa liikenneturvallisuuden vaarantamiset vähenivät lähes 3 000
tapauksen verran.

Kaiken kaikkiaan liikennerikkomusten määrä kuitenkin kasvoi noin 15 000
tapauksella. Kasvua oli siten noin 10 % edellisen vuoden vastaavaan
ajankohtaan verrattuna. Automaattivalvonnan suoritteet lisääntyivät yli
40 %. Kehitykseen on vaikuttanut mm. tehokas siirrettävän
automaattivalvonnan käyttö.

Rattijuopumusten määrä pysyi lähes aikaisempien vuosien tasolla, kasvua
edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan oli noin 3 %. Poliisi on
kyennyt kohdentamaan rattijuoppovalvontaa tehokkaasti. Uudet
siirrettävät tarkkuusalkometrit ovat osaltaan tukeneet kehitystä.

Poliisin hälytystehtävien määrässä ei suurta muutosta

Poliisin hälytystehtävien määrä laski hieman viime vuoteen verrattuna.
Hälytystehtävien kokonaismäärä oli 498 125 ja laskua siten noin 2 %.

Kotihälytystehtävien määrä pysyi lähes ennallaan viime vuoden tammi–kesäkuuhun verrattuna.

Vaikka hälytystehtävien määrä laski vuoden 2014 tammi–kesäkuuhun
verrattuna, oli hälytystehtävien toimintavalmiusaikojen muutos
päinvastainen. Sekä A- että A ja B-kiireellisyysluokan tehtävien
kohdalla toimintavalmiusajat pitenivät yli 2 %.

Tammi-kesäkuussa 2015 toimintavalmiusaika A-kiireellisyysluokan
tehtävissä oli 9,5 minuuttia, kun taas vastaavan ajankohdan
toimintavalmiusaika vuonna 2014 oli 9,2 minuuttia.

Passien ja henkilökorttien hakuprosessit sähköiseksi

Tammi–kesäkuun aikana poliisilta haettiin noin 420 000 passia ja 70 000
henkilökorttia, myös aselupahakemusten määrässä oli pientä kasvua.
Passien ja henkilökorttien osalta hakemusten määrä kasvoi yli 5 %.

Sähköinen asiointi on saavuttanut suosiota. Sähköisessä
asiointipalvelussa tuli vireille alkuvuoden aikana noin 130 000
passihakemusta, yli 30 % kokonaismäärästä. Kevennetyllä menettelyllä
uuden passin sai yli 68 000 passiasiakasta. Kevennetty menettely
tarkoittaa kokonaan sähköistä menettelyä, jolloin asiakkaan ei tarvitse
asioida lainkaan henkilökohtaisesti poliisissa.

Kaiken kaikkiaan poliisi käsitteli tammi–kesäkuussa 743 687 hakemusta.
Hakemusmäärä kasvoi 21000:llä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan
verrattuna.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments