Maahanmuuttovirasto: Perheenyhdistämishakemusten määrä kasvaa vasta tulevina vuosina

9.11.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Maahanmuuttovirasto arvioi perheenyhdistämishakemusten määrän kasvavan ensi vuodesta alkaen, kun nyt maahan tulevat turvapaikanhakijat alkavat saada myönteisiä päätöksiä

Turvapaikanhakijana Suomeen tulleen henkilön perheenjäsenet voivat
hakea oleskelulupia perhesiteen perusteella Suomesta vasta sitten, kun
turvapaikanhakija itse on saanut oleskeluluvan Suomeen. Nyt
turvapaikkahakemusten käsittelyaikojen on arvioitu pitenevän.

Kansainvälistä
suojelua saaneiden perheenjäsenet ovat olleet pienin ryhmä perhesiteen
perusteella haettavissa oleskeluluvissa. Tänä vuonna kansainvälistä
suojelua saaneiden perheenjäsenet ovat jättäneet vajaat 500
oleskelulupahakemusta. Enemmän oleskelulupia ovat tänä vuonna hakeneet
esimerkiksi Suomessa opiskelevien tai työskentelevien ulkomaalaisten
perheenjäsenet (4 300) ja Suomen kansalaisten ulkomaalaiset
perheenjäsenet (2 200). Tilanne kuitenkin muuttuu, ja kansainvälistä
suojelua saaneiden perheenyhdistämishakemuksista tulee yleisimpiä
tulevina vuosina.

Maahanmuuttovirasto arvioi aiempien kokemusten
perusteella, että yhtä myönteistä turvapaikkapäätöstä kohden tehdään
keskimäärin kolme perheenyhdistämishakemusta. Perheiden tulee varautua
siihen, että perheenyhdistämisprosessi kestää. Lain mukaan perhesiteen
perusteella tehty oleskelulupahakemus on käsiteltävä yhdeksässä
kuukaudessa.

Perhesidehakemukset jätetään ulkomaan edustustoihin

Suomeen
oleskeluluvan saaneen perheenjäsenet hakevat oleskelulupaa ulkomailla
Suomen edustustossa. Edustustot ottavat vastaan hakemukset ja vastaavat
mahdollisista haastatteluista. Maahanmuuttovirasto käsittelee hakemuksen
ja tekee päätöksen.

Sähköinen asiointi tulee mahdolliseksi ensi
vuonna, mutta hakijoiden tulee edelleen käydä edustustossa
henkilökohtaisesti. Usein on myös tarpeen kuulla hakijaa, ja jonot
haastatteluihin voivat olla hyvinkin pitkät.

Myönteinen päätös pääasiassa vain ydinperheelle

Oleskeluluvan
voivat pääasiassa saada edellytysten täyttyessä vain Suomessa
oleskelevan henkilön ydinperheen jäsenet: aikuisen kohdalla puoliso ja
alaikäiset lapset ja lapsen kohdalla huoltajat ja alaikäiset sisarukset.
Muille sukulaisille voidaan myöntää oleskelulupa Suomeen vain
poikkeustapauksissa.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments