Maistraattien ja ELY-keskusten paikallisviranomaistoiminta kauppa- ja yhdistysrekisteriasioissa loppuu

30.7.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Lisäksi maistraattien asunto-osakeyhtiötehtävät siirtyvät PRH:lle syyskuun alussa

Sähköisen asioinnin suosio kauppa- ja yhdistysrekisteriasioissa
lisääntyy jatkuvasti. Koska sähköinen asiointi vähentää ilmoituksia
käsittelevän henkilöstön tarvetta, asiantuntevan neuvonnan ja käsittelyn
takaamiseksi kauppa- ja yhdistysrekisteri-ilmoitusten käsittely
keskitetään PRH:lle 1.9.2015 alkaen. Samalla myös maistraattien asunto-osakeyhtiötehtävät siirtyvät PRH:lle.  

PRH:n toimitiloissa asioimisen lisäksi voit jatkossa voit asioida
kauppa- ja yhdistysrekisteriasioissa sekä asunto-osakeyhtiöasioissa
seuraavilla tavoilla:

Kaupparekisteriasiat

  • Sähköisesti: yritysten yhteystietojen muutokset sekä osakeyhtiön perustaminen ja vastuuhenkilöiden muutokset YTJ:ssä ja sähköinen kaupparekisteriote Virressä
  • Postitse: Voit postittaa kaupparekisteri-ilmoitukset osoitteella:
    PRH-Verohallinto, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, 00231 Helsinki.  
  • Ohjeistusta asioimisen tueksi: Ohjeet ilmoittamiseen löydät Prh.fi –sivuilta, lisätietoja Kaupparekisterin neuvonta, p. 029 509 5900

Yhdistysrekisteriasiat

  • Sähköisesti: voit hoitaa kaikki yhdistysrekisteriin liittyvät asiat sähköisesti prh.fi-sivuilla
  • Postitse: Voit postittaa yhdistysrekisteri-ilmoitukset osoitteella: PRH, yhdistys- ja säätiöasiat, PL 1190, 00101 HELSINKI
  • Ohjeistusta asioimisen tueksi: Ohjeet ilmoittamiseen löydät Prh.fi –sivuilta, lisätietoja Yhdistysrekisterin neuvonta, p. 029 509 5959

Asunto-osakeyhtiöasiat

  • Sähköisesti: YTJ:ssä yritysten yhteystietojen muutokset sekä vastuuhenkilöiden muutokset ja Virressä sähköinen kaupparekisteriote
  • Postitse: Voit postittaa kaupparekisteri-ilmoitukset osoitteella:
    PRH-Verohallinto, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, 00231 Helsinki. 
  • Ohjeistusta asioimisen tueksi: Ohjeet ilmoittamiseen löydät Prh.fi –sivuilta, lisätietoja Kaupparekisterin neuvonta, p. 029 509 5900

Mahdollisuus paikalliseen asiointiin säilyy Verohallinnon
toimipisteissä, joita on tällä hetkellä 59. Verohallinnon
toimipisteisiin voi jatkossakin jättää ilmoituksia yrityksiä ja
yhteisöjä koskevissa asioissa. Ilmoituksia ei kuitenkaan voi maksaa eikä
niitä kirjata Verohallinnon toimipisteissä (tämän vuoksi mm. uuden
yrityksen Y-tunnusta ei saa heti Verohallinnon toimipisteistä), joten
paperiset ilmoitukset kannattaa käsittelyyn ottamisen nopeuttamiseksi
postittaa suoraan osoitteeseen:
PRH-Verohallinto, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, 00231 Helsinki.

Jotta palvelutaso ja käsittelyajat pysyisivät kohtuullisina,
tehtävien siirron yhteydessä 17 maistraatin työntekijää siirtyy
työskentelemään PRH:een. Asiakkaiden kannattaa kuitenkin varautua
pidentyneisiin käsittelyaikoihin loppukesän ja syksyn aikana etenkin
asunto-osakeyhtiöasioissa, sillä asunto-osakeyhtiöiden asiakirjat
siirretään elokuussa PRH:een.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments