Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
18.1.2018 Oikeusuutiset

Kuolinpesän arvo-osuustiliin voitiin tehdä merkintä pesän osakkaan osuuden ulosmittauksesta

KKO:2018:4 Ulosottokaari – Ulosmittaus – Ulosmittauksen varmistaminen Kuolinpesän osakkaan velasta oli ulosmitattu hänen osuutensa kuolinpesästä. Ulosmittauksen varmistamiseksi ulosottomies oli pyytänyt rekisterinpitäjää tekemään kuolinpesän arvo-osuustilille merkinnän siitä, että arvo-osuuksia ei saanut myydä ilman ulosottomiehen lupaa. Kun luovutusrajoituksen merkitseminen arvo-osuustilille oli ollut tarpeen täytäntöönpanon tarkoituksen toteuttamiseksi eikä siitä aiheutunut kuolinpesälle suurempaa haittaa…

https://asianajajaliitto.fi/2018/01/kuolinpesan-arvo-osuustiliin-voitiin-tehda-merkinta-pesan-osakkaan-osuuden-ulosmittauksesta/
24.10.2017 Oikeusuutiset

Saatavan vanhentumista koskeva käräjäoikeuden päätös sitoi myöhemmässä ulosmittauksessa

KKO:2017:72 Ulosottokaari – Ulosmittaus Oikeusvoima Velkojan samaa saatavaa koskevasta hakemuksesta oli ensin ulosmitattu velallisen palkkaa ja sen jälkeen hänen saamansa veronpalautus. Käräjäoikeus oli palkan ulosmittausta koskeneen ulosottovalituksen johdosta antamassaan päätöksessä kumonnut palkan ulosmittauksen, koska ulosottoperusteena ollut saatava oli vanhentunut. Käräjäoikeuden lainvoimainen päätös sitoi veronpalautuksen ulosmittaamista koskevassa asiassa. KKO:2017:72

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/saatavan-vanhentumista-koskeva-karajaoikeuden-paatos-sitoi-myohemmassa-ulosmittauksessa/
19.9.2017 Oikeusuutiset

Konkurssipesän veronpalautussaatavaa ei voitu käyttää konkurssiin menneen yhtiön verovelan kuittamiseen

Hämeenlinnan HAO: Veronkuittaus – Konkurssi – Kiinteistövero – Ennen konkurssin alkua syntynyt verovelka – Konkurssipesän saatava A Oy oli asetettu konkurssiin 6.3.2013. A Oy:n konkurssipesä oli maksanut A Oy:lle maksuunpannun, sen omistaman teollisuuskiinteistön kiinteistöveron vuodelta 2015. Vero konkurssipesän lausuman mukaan maksettiin konkurssipesään kuuluvien varojen realisoinnista saaduilla ja muilla konkurssipesän varoilla.…

https://asianajajaliitto.fi/2017/09/konkurssipesan-veronpalautussaatavaa-ei-voitu-kayttaa-konkurssiin-menneen-yhtion-verovelan-kuittamiseen/
5.11.2016 Oikeusuutiset

Vanhentuneen, mutta sitä ennen ulosmittaukseen johtaneen saatavan ulosmittaus peruutettiin velkajärjestelyn vuoksi

VaaHO:2016:8 Ulosottokaari Ulosmittaus Ulosottovalitus Yksityishenkilön velkajärjestely Velan vanhentuminen Julkisen saatavan vanhentuminen A:lle on 20.1.2016 annetulla lainvoimaisella päätöksellä vahvistettu yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa (velkajärjestelylaki) tarkoitettu maksuohjelma. Sen vuoksi Satakunnan ulosottovirasto on 3.2.2016 tekemällään päätöksellä velkajärjestelylain 40 §:n nojalla peruuttanut A:n vuoden 2008 jäännösveron toista erää koskevan ulosmittauksen, joka on kohdistunut A:n…

https://asianajajaliitto.fi/2016/11/vanhentuneen-mutta-sita-ennen-ulosmittaukseen-johtaneen-saatavan-ulosmittaus-peruutettiin-velkajarjestelyn-vuoksi/
7.10.2016 Oikeusuutiset

Maataloustuet kuuluivat maatalousyrityksen yrityskiinnityksen piiriin

KKO:2016:64 Ulosottokaari – Ulosmittaus Yrityskiinnitys Maksunsaantijärjestys A:lle tuleva tilatuki, luonnonhaittakorvaus (Lfa) ja ympäristötuki oli lainvoimaisesti ulosmitattu ensimmäisen kerran 28.11.2011. Kyseisten maataloustukien maksajana kunnan maataloustoimisto oli 1.12.2011 suorittanut ulosottomiehelle tukien määrän. Maksuhetkellä maataloustukien myöntämisestä A:lle ei ollut vielä tehty muutoksenhakukelpoista päätöstä. A:n irtaimeen omaisuuteen oli vahvistettu yrityskiinnitys ja kiinnitetty haltijavelkakirja oli…

https://asianajajaliitto.fi/2016/10/maataloustuet-kuuluivat-maatalousyrityksen-yrityskiinnityksen-piiriin/
22.12.2015 Oikeusuutiset

Ulosmittaus pysytettiin vaikka se kohdistui lesken hallitsemaan pesään kuuluvaan asuntoon

KKO:2015:98 Ulosottokaari – Ulosmittaus – Itseoikaisu Perintökaari – Kuolinpesä A:n osuus äitinsä B:n kuolinpesästä oli ulosmitattu. Myöhemmin tehtyjen osittaisen osituksen ja perinnönjaon jälkeen kuolinpesään oli jäänyt vain B:n ja lesken yhteisesti omistamat ja heidän yhteisenä kotinaan käytetyn asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet. Leski oli ilmoittanut pitävänsä asunnon perintökaaren 3 luvun 1…

https://asianajajaliitto.fi/2015/12/ulosmittaus-pysytettiin-vaikka-se-kohdistui-lesken-hallitsemaan-pesaan-kuuluvaan-asuntoon/
13.5.2015 Oikeusuutiset

Kertaalleen ratkaistua kysymystä ei ollut välttämättä tutkittava uudessa ulosottovalituksessa

KKO:2015:35 Ulosottokaari – Ulosmittaus – Valitusoikeus – Täytäntöönpanon keskeyttäminen Muutoksenhaku – Muutoksenhakuoikeus Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenmukainen oikeudenkäynti – Pääsy tuomioistuimeen Ulosottoviraston tilillä olleet rahavarat oli ulosmitattu A:n veloista. Yhtiö B valitti ulosmittauksesta väittäen omistavansa varat ja pyysi täytäntöönpanon keskeyttämistä. Käräjäoikeus hylkäsi keskeytyspyynnön, minkä jälkeen varat tilitettiin velkojalle. Myöhemmin käräjäoikeus jätti valituksen…

https://asianajajaliitto.fi/2015/05/kertaalleen-ratkaistua-kysymysta-ei-ollut-valttamatta-tutkittava-uudessa-ulosottovalituksessa/
17.5.2014 Oikeusuutiset

Velallisen olisi tullut hakea ulosoton keskeyttämistä saadakseen ulosottovalituksensa tutkituksi

KKO:2014:28 Ulosottokaari – Ulosmittaus – Valitusoikeus Muutoksenhaku – Muutoksenhakuoikeus Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenmukainen oikeudenkäynti – Pääsy tuomioistuimeen Hovioikeus oli jättänyt velallisen käräjäoikeuden ulosottovalitusasiassa antamaa päätöstä koskeneen valituksen tutkimatta sillä perusteella, että muutoksenhaun kohteena olleet ulosmitatut rahavarat oli valituksen ollessa hovioikeudessa vireillä tilitetty velkojille ja varojen tilitys siten saatettu loppuun. Kysymys siitä,…

https://asianajajaliitto.fi/2014/05/velallisen-olisi-tullut-hakea-ulosoton-keskeyttamista-saadakseen-ulosottovalituksensa-tutkituksi/
2.10.2013 Oikeusuutiset

Kela peruu veronpalautusten ulosoton velkaansa lyhentäneiltä

Kela voi pyytää ulosottoviranomaista ulosmittaamaan asiakkaan veronpalautuksen osana etuuksien takaisinperintää. Nyt on kuitenkin päätetty, että veronpalautuksia ei ulosmitata niiltä asiakkailta, jotka ovat maksaneet velkaansa osamaksusuunnitelman mukaan. Kela on perinyt velkoja veronpalautuksista ulosottoteitse vuodesta 2007. Tämä koskee etuuksien takaisinperinnästä syntyneitä velkoja, esimerkiksi liikaa maksettua opintotukea, työttömyysturvaa tai asumistukea. Veronpalautusten perintä koskee…

https://asianajajaliitto.fi/2013/10/kela-peruu-veronpalautusten-ulosoton-velkaansa-lyhentaneilta/