Velallisen olisi tullut hakea ulosoton keskeyttämistä saadakseen ulosottovalituksensa tutkituksi

17.5.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2014:28
Ulosottokaari – Ulosmittaus – Valitusoikeus
Muutoksenhaku – Muutoksenhakuoikeus
Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenmukainen oikeudenkäynti – Pääsy tuomioistuimeen

Hovioikeus oli jättänyt velallisen käräjäoikeuden ulosottovalitusasiassa
antamaa päätöstä koskeneen valituksen tutkimatta sillä perusteella,
että muutoksenhaun kohteena olleet ulosmitatut rahavarat oli valituksen
ollessa hovioikeudessa vireillä tilitetty velkojille ja varojen tilitys
siten saatettu loppuun. Kysymys siitä, oliko hovioikeuden ratkaisu
rajoittanut velallisen pääsyä tuomioistuimeen siten, että se oli
loukannut hänen oikeuttaan oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. (Ään.)
Ks. KKO:2001:50 KKO:2001:71 KKO:2004:62

“30. A:n ja E Oy:n ulosottovalitus on tutkittu käräjäoikeudessa. Edellä
lausutuilla perusteilla A:lla ja yhtiöllä ei ole ollut perusteita
luottaa siihen, että täytäntöönpanoa ei jatkettaisi heidän valituksensa
ollessa käsiteltävänä hovioikeudessa. He eivät kuitenkaan ole pyytäneet
hovioikeudessa täytäntöönpanon keskeyttämistä. A:lla ja yhtiöllä on
mainituissa olosuhteissa ollut ulosottokaaren 11 luvun 1 §:n 2
momentissa säädetystä valituksen tutkimisen rajoituksesta huolimatta
tosiasiallinen mahdollisuus saattaa ulosmittausvalituksensa hovioikeuden
tutkittavaksi. Heidän oikeuttaan oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ei
ole loukattu.”

KKO:2014:28

Tilaa
Ilmoita
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Tepa Thornberg
3 vuodet sitten

Olen 5 vuotta maksanut ulosottoa palkasta, summa. 15000. Joka kuukausi lähtee 4-600€,summa ei lyhene. Mihin pitää ottaa yhteyttä?