Ulosoton suojaosuuden turvin hankitut rahasto-osuudet olivat ulosmitattavissa

21.12.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

VaaHO:2018:7

Ulosottokaari
Ulosmittaus
Erottamisetu
Suojaosuus

Kysymys siitä, ovatko velallisen
suojaosuudesta säästämät rahasto-osuudet rinnastettavissa ulosottokaaren
4 luvun 21 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettuun muuhun rahavaroja
vastaavaan omaisuuteen siten, että niistä tulisi erottaa suoja-osuuden
määrä puolitoistakertaisena kuukauden ajaksi.