Kertaalleen ratkaistua kysymystä ei ollut välttämättä tutkittava uudessa ulosottovalituksessa

13.5.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2015:35

Ulosottokaari – Ulosmittaus – Valitusoikeus – Täytäntöönpanon keskeyttäminen
Muutoksenhaku – Muutoksenhakuoikeus
Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenmukainen oikeudenkäynti – Pääsy tuomioistuimeen

Ulosottoviraston tilillä olleet rahavarat oli ulosmitattu A:n
veloista. Yhtiö B valitti ulosmittauksesta väittäen omistavansa varat ja
pyysi täytäntöönpanon keskeyttämistä. Käräjäoikeus hylkäsi
keskeytyspyynnön, minkä jälkeen varat tilitettiin velkojalle. Myöhemmin
käräjäoikeus jätti valituksen tutkimatta, koska varat oli jo
lopullisesti tilitetty. Kyseiset varat oli jo aikaisemmin ulosmitattu
muista A:n veloista, ja yhtiö oli jo tuolloin samoilla perusteilla
valittanut ulosmittauksesta. Yhtiön ulosottovalitus oli lainvoimaisesti
hylätty.

Korkein oikeus katsoi, että yhtiön oikeutta saada asiansa
käsitellyksi tuomioistuimessa ei ollut loukattu, vaikka sen valitus oli
varojen tilityksen johdosta jätetty tutkimatta.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments