Henkivakuutusta ei voitu ulosmitata, vaikka se oli otettu vakuustakavarikkoon ennen ulosmittauskiellon syntymistä

10.4.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2013:24
Ulosottokaari – Ulosmittaus
Turvaamistoimi
Henkivakuutus

A:n 4.7.1997 ottama henkivakuutus ulosmitattiin 16.4.2010 rikokseen
perustuvaa vahingonkorvaussaatavaa koskevan tuomion perusteella. Koska
vakuutuksen ottamisesta oli ulosmittausta toimitettaessa kulunut enemmän
kuin 10 vuotta, sitä ei olisi vakuutussopimuslain 54 §:n 1 momentin 1
kohdan (543/1994) mukaan saanut ulosmitata. Merkitystä ei ollut sillä,
että henkivakuutus oli jo 6.9.2005 pantu vakuustakavarikkoon sanotun
vahingonkorvausvelan perimisen turvaamiseksi. Ulosmittaus kumottiin.

KKO:2013:24

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments