Valtakunnanvoudinvirasto: Muutoksia veronpalautusten ulosmittausprosessiin

11.7.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on päätöksessään (26.10.2012 Dnro 4124/4/11) kiinnittänyt huomiota velallisen oikeuteen tulla kuulluksi veronpalautusten ulosmittausprosessissa

Apulaisoikeusasiamies on katsonut, että veronpalausten
ulosmittausmenettelyn aikatauluja laadittaessa tulee ottaa huomioon,
että velallisella on tosiasiallinen mahdollisuus saada ulosottoasiaa
koskevavireilletuloilmoitus ja maksukehotus ennen ulosmittausta.
Valtakunnanvoudinvirasto täsmentää veronpalautusten ulosmittaukseen
liittyviä aikatauluja seuraavasti.

Ulosoton hakijoita pyydetään lähettämään suuret
asiaerät ulosottoon veronpalautusten ulosmittausta varten tasaisina
erinä elo- ja syyskuussa. Hakijoiden, joilla on paljon ulosottoasioita,
tulee ilmoittaa Valtakunnanvoudinvirastoon (vvv@oikeus.fi) viimeistään
2.8.2013 ajankohdat, jolloin ne aikovat lähettää ulosottoon suuria
asiamääriä.

Valtakunnanvoudinvirasto ilmoittaa vuosittain,
milloin hakemuksen tulee olla viimeistään vireillä ja täytäntöönpanossa,
jotta sen perimiseksi ehditään tehdä veronpalautuksen ulosmittaus.
Vuonna 2013 ulosottohakemusta ei voida pääsäännön mukaan huomioida
veronpalautusten ulosmittauksessa, jollei asia ole tullut vireille ja
siirretty täytäntöönpanoon viimeistään 9.10.2013. Tällöin velallinen
ehtii saada vireilletuloilmoituksen ja maksukehotuksen ennen
veronpalautusten ulosmittausaikaa. Verohallinto toimittaa
ulosottovirastoille tiedot veronpalautuksen saajista lokakuun lopussa.
Ulosmittauksia voidaan tehdä 1.11.2013 alkaen noin kahden viikon ajan.
Marraskuun puolen välin jälkeen ulosottovirastot lähettävät
ulosmittaustiedot Verohallinnolle.

Ulosottovirastoille on lähetetty suositus, jonka
mukaan elokuun alusta lähtien ulosottoasioita ei palauteta esteellä,
vaan ne jätetään odottamaan mahdollista veronpalautusta. Jos
kihlakunnanulosottomies on selvittänyt, ettei velallinen tule saamaan
veronpalautusta, voidaan ulosottoasiat palauttaa esteellä ennen kuin
Verohallinto on ilmoittanut ulosottovirastoille tiedot veronpalautuksen
saajista. Jos ulosottoasia on palautettu esteellä hakijalle elokuun alun
jälkeen, ei kyseiselle asialle pitäisi tulla kertymää veronpalautuksen
ulosmittauksesta. Hakijoita pyydetään myös tarkistamaan esteen tiedot,
jottei asiaa lähetetä turhaan heti uudelleen ulosottoon.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments