Työnantaja vastuussa liian pienenä tilitetystä palkan ulosmittauksesta, vaikka asiaa koskeva Valtakunnanvoudinviraston tiedote oli tulkinnanvarainen

30.10.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:97 Ulosottokaari – Ulosottovalitus – Palkan ulosmittaus – Suojaosuus

Työnantaja oli velallisen palkasta ulosottoon pidätettävää määrää laskiessaan ottanut huomioon maksukiellossa ilmoitetun velallisen suojaosuuden lisäksi virheellisesti rahamäärän, joka Valtakunnanvoudinviraston vuositiedotteen mukaan oli jätettävä velalliselle hänen elatuksensa varassa olevaa perheenjäsentä kohden, ja tilittänyt ulosottomiehelle liian pienen osan velallisen palkasta. Ulosottomies oli velvoittanut työnantajan suorittamaan maksamatta jätetyn määrän.

Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevillä perusteilla, että työnantajan maksuvelvollisuus oli ulosottokaaren 4 luvun 68 §:ssä tarkoitetulla tavalla selvä. Työnantaja oli siten velvollinen sille määrättyyn suoritukseen. (Ään.)

Avainsanat