Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
30.8.2023 Oikeusuutiset

Eläkkeen ulosmittausta rajoitettiin velallisen huonon terveydentilan aiheuttaman heikon maksukyvyn vuoksi

KKO:2023:59: Ulosottokaari – Ulosottovalitus – Palkan ulosmittaus Ulosottovelallinen oli vaatinut eläkkeensä ulosmittauksen rajoittamista korkeiden sairauskulujensa vuoksi. Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevillä perusteilla velallisen esittäneen riittävän selvityksen siitä, että hänen maksukykynsä oli sairauden vuoksi olennaisesti heikentynyt, ja ulosmittausta rajoitettiin vaaditulla määrällä. 5. Ulosottokaaren 4 luvun 51 §:n mukaan, sellaisena kuin se…

https://asianajajaliitto.fi/2023/08/elakkeen-ulosmittausta-rajoitettiin-velallisen-huonon-terveydentilan-aiheuttaman-heikon-maksukyvyn-vuoksi/
11.8.2023 Oikeusuutiset

Työmarkkinatukea on pidettävä palkan sijasta maksettavana toimeentuloetuutena – otetaan huomioon toistuvaistulon ulosmittauksessa

THO:2023:3 Ulosottokaari – Ulosottovalitus – Toistuvaistulon ulosmittaus – Tulopohja Kysymys siitä, onko työmarkkinatukea pidettävä velallisen tulopohjaan luettavana ulosottokaaren 4 luvun 45 §:n 1 momentissa tarkoitettuna palkan sijasta maksettavana toimeentuloetuutena vai tulopohjan ulkopuolelle jätettävänä saman luvun 19 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuna eläke- tai sosiaalilainsäädännön nojalla määrättyyn tarkoitukseen myönnettynä avustuksena.…

https://asianajajaliitto.fi/2023/08/tyomarkkinatukea-on-pidettava-palkan-sijasta-maksettavana-toimeentuloetuutena-otetaan-huomioon-toistuvaistulon-ulosmittauksessa/
27.11.2021 Oikeusuutiset

Ulosoton suojaosuuksiin ja velkajärjestelyssä olevien velallisten välttämättömiin elinkustannuksiin indeksikorotus

Palkan ulosmittauksessa velalliselle jätettävän ulosoton suojaosuuden määrää sekä velkajärjestelyssä olevien velallisten välttämättömiksi elinkustannuksiksi laskettavaa rahamäärää korotetaan ensi vuoden alusta alkaen. Vuonna 2022 ulosotossa olevalle velalliselle jätettävä suojaosuus on 23,20 euroa päivässä velallisen itsensä osalta ja 8,34 euroa päivässä velallisen elatuksen varassa olevan henkilön, esimerkiksi lapsen, osalta. Velallisen, jolla ei ole…

https://asianajajaliitto.fi/2021/11/ulosoton-suojaosuuksiin-ja-velkajarjestelyssa-olevien-velallisten-valttamattomiin-elinkustannuksiin-indeksikorotus/
16.12.2019 Oikeusuutiset

Ulosoton suojaosuuksiin korotus ensi vuoden alussa

Palkan ulosmittauksessa velalliselle jätettävän ulosoton suojaosuuden määrään tulee korotus vuoden 2020 alusta. Ulosotossa olevalle velalliselle jätettävä suojaosuus on 22,63 euroa päivässä velallisen itsensä osalta ja 8,12 euroa päivässä velallisen elatuksen varassa olevan henkilön, esimerkiksi lapsen, osalta. Lisätietoa suojaosuuksista ja palkan ulosmittauksesta oikeus.fi-sivuilla.   Oikeusministeriö: Ulosoton suojaosuuksiin korotus ensi vuoden alussa

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/ulosoton-suojaosuuksiin-korotus-ensi-vuoden-alussa/
30.10.2019 Oikeusuutiset

Työnantaja vastuussa liian pienenä tilitetystä palkan ulosmittauksesta, vaikka asiaa koskeva Valtakunnanvoudinviraston tiedote oli tulkinnanvarainen

KKO:2019:97 Ulosottokaari – Ulosottovalitus – Palkan ulosmittaus – Suojaosuus Työnantaja oli velallisen palkasta ulosottoon pidätettävää määrää laskiessaan ottanut huomioon maksukiellossa ilmoitetun velallisen suojaosuuden lisäksi virheellisesti rahamäärän, joka Valtakunnanvoudinviraston vuositiedotteen mukaan oli jätettävä velalliselle hänen elatuksensa varassa olevaa perheenjäsentä kohden, ja tilittänyt ulosottomiehelle liian pienen osan velallisen palkasta. Ulosottomies oli velvoittanut…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/tyonantaja-vastuussa-liian-pienena-tilitetysta-palkan-ulosmittauksesta-vaikka-asiaa-koskeva-valtakunnanvoudinviraston-tiedote-oli-tulkinnanvarainen/
24.10.2017 Oikeusuutiset

Saatavan vanhentumista koskeva käräjäoikeuden päätös sitoi myöhemmässä ulosmittauksessa

KKO:2017:72 Ulosottokaari – Ulosmittaus Oikeusvoima Velkojan samaa saatavaa koskevasta hakemuksesta oli ensin ulosmitattu velallisen palkkaa ja sen jälkeen hänen saamansa veronpalautus. Käräjäoikeus oli palkan ulosmittausta koskeneen ulosottovalituksen johdosta antamassaan päätöksessä kumonnut palkan ulosmittauksen, koska ulosottoperusteena ollut saatava oli vanhentunut. Käräjäoikeuden lainvoimainen päätös sitoi veronpalautuksen ulosmittaamista koskevassa asiassa. KKO:2017:72

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/saatavan-vanhentumista-koskeva-karajaoikeuden-paatos-sitoi-myohemmassa-ulosmittauksessa/
10.3.2017 Oikeusuutiset

Ulosottovelallisten määrä kasvoi edelleen

Ulosotossa oli vuonna 2016 yli 550 000 eri velallista. Näistä luonnollisia henkilöitä oli noin 496 000 ja oikeushenkilöitä hieman alle 54 000. Luonnollisten henkilöiden lukumäärä ulosotossa kasvoi edellisvuodesta noin kaksi prosenttia, oikeushenkilöiden määrä puolestaan väheni kahdella prosentilla. Velallisten kokonaismäärä kasvoi vuodesta 2015 yhteensä 1,8 prosenttia. Uusia velallisia, joilla ei ole…

https://asianajajaliitto.fi/2017/03/ulosottovelallisten-maara-kasvoi-edelleen/
9.4.2013 Oikeusuutiset

Valtakunnanvoudinvirasto: Ulosoton asiamäärät ennallaan – perimistulos jatkoi kasvuaan

Ulosottovirastoihin saapui noin kolme miljoonaa ulosottoasiaa. Ulosoton asiamäärät pysyivät vuonna 2012 samalla tasolla kuin vuotta aiemmin Ulosoton perimistulos oli vuonna 2012 hieman yli miljardi euroa; kasvua edellisen vuoden tulokseen oli noin seitsemän prosenttia. Velkojille tilitettävä määrä yhdessä valtiolle kannettavien ulosottomaksujen kanssa nousi noin 1,08 miljardiin euroon. Tästä määrästä valtiolle tilitettiin…

https://asianajajaliitto.fi/2013/04/valtakunnanvoudinvirasto-ulosoton-asiamaarat-ennallaan-perimistulos-jatkoi-kasvuaan/