Ulosoton suojaosuuksiin ja velkajärjestelyssä olevien velallisten välttämättömiin elinkustannuksiin indeksikorotus

27.11.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Palkan ulosmittauksessa velalliselle jätettävän ulosoton suojaosuuden määrää sekä velkajärjestelyssä olevien velallisten välttämättömiksi elinkustannuksiksi laskettavaa rahamäärää korotetaan ensi vuoden alusta alkaen.

Vuonna 2022 ulosotossa olevalle velalliselle jätettävä suojaosuus on 23,20 euroa päivässä velallisen itsensä osalta ja 8,34 euroa päivässä velallisen elatuksen varassa olevan henkilön, esimerkiksi lapsen, osalta. Velallisen, jolla ei ole elatuksen varassa olevia henkilöitä, suojaosuus on 696 euroa kuukaudessa.

Velkajärjestelyssä olevien velallisten välttämättömiksi elinkustannuksiksi laskettavia rahamääriä korotetaan niin ikään kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Esimerkiksi yksin asuvan henkilön tai yksinhuoltajan välttämättömien elinkustannusten määräksi lasketaan ensi vuoden alusta alkaen 552 euroa kuukaudessa. Näistä kustannuksista velallisen ei tarvitse esittää erillistä selvitystä.

Myös velkajärjestelyn lisäsuoritusvelvollisuus nousee 2 046 euroon. Tämä tarkoittaa sitä, että velkajärjestelyssä olevan henkilön on maksettava velkojille lisäsuorituksia, jos nettotulot nousevat kalenterivuoden aikana yli 2 046 euroa.

Ulosoton suojaosuuksiin ja velkajärjestelyssä olevien velallisten välttämättömiin elinkustannuksiin indeksikorotus

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments