Työmarkkinatukea on pidettävä palkan sijasta maksettavana toimeentuloetuutena – otetaan huomioon toistuvaistulon ulosmittauksessa

11.8.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

THO:2023:3 Ulosottokaari – Ulosottovalitus – Toistuvaistulon ulosmittaus – Tulopohja

Kysymys siitä, onko työmarkkinatukea pidettävä velallisen tulopohjaan luettavana ulosottokaaren 4 luvun 45 §:n 1 momentissa tarkoitettuna palkan sijasta maksettavana toimeentuloetuutena vai tulopohjan ulkopuolelle jätettävänä saman luvun 19 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuna eläke- tai sosiaalilainsäädännön nojalla määrättyyn tarkoitukseen myönnettynä avustuksena.

Punnittuaan muun muassa työmarkkinatuen luonnetta suhteessa työttömän peruspäivärahaan ja toimeentulotukeen hovioikeus katsoi, että työmarkkinatukea on pidettävä ulosottokaaren 4 luvun 45 §:n 1 momentissa tarkoitettuna palkan sijasta maksettavana toimeentuloetuutena, joka kuuluu kyseisessä säännöksessä tarkoitettuun tulopohjaan.

Ulosottokaaren 4 luvun 45 §:n 1 momentin mukaan ulosmitattava määrä lasketaan palkan ulosmittauksessa velallisen tulojen ja toimeentuloetuuksien yhteismäärästä (tulopohja). Tulopohjaan kuuluvat kaikki velallisen saamat palkat ja luontoisedut sekä ulosmittauskelpoiset ja ulosmittauskelvottomat eläkkeet ja muut palkan sijasta maksettavat toimeentuloetuudet.

THO:2023:3

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments