Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
21.1.2022 Oikeusuutiset

Ulosoton vapaakuukausien säästön ulosmittaaminen vain noin kuukausi ulosmittauksen keskeytyksen jälkeen ei ole ollut kohtuullista

THO:2022:1 Ulosottokaari – Ulosmittaus – Suojaosuus – Vapaakuukausi A:n eläkkeen ulosmittaus oli vapaakuukausipäätöksellä keskeytetty kahden kuukauden ajaksi. Noin kuukausi myöhemmin A:n pankkitililtä oli ulosmitattu varoja, jotka olivat A:n mukaan eläkkeen suojaosuuksista sekä vapaakuukausista kertynyttä säästöä. Kysymys siitä, oliko varat voitu ulosmitata. THO:2022:1

https://asianajajaliitto.fi/2022/01/ulosoton-vapaakuukausien-saaston-ulosmittaaminen-vain-noin-kuukausi-ulosmittauksen-keskeytyksen-jalkeen-ei-ole-ollut-kohtuullista/
27.11.2021 Oikeusuutiset

Ulosoton suojaosuuksiin ja velkajärjestelyssä olevien velallisten välttämättömiin elinkustannuksiin indeksikorotus

Palkan ulosmittauksessa velalliselle jätettävän ulosoton suojaosuuden määrää sekä velkajärjestelyssä olevien velallisten välttämättömiksi elinkustannuksiksi laskettavaa rahamäärää korotetaan ensi vuoden alusta alkaen. Vuonna 2022 ulosotossa olevalle velalliselle jätettävä suojaosuus on 23,20 euroa päivässä velallisen itsensä osalta ja 8,34 euroa päivässä velallisen elatuksen varassa olevan henkilön, esimerkiksi lapsen, osalta. Velallisen, jolla ei ole…

https://asianajajaliitto.fi/2021/11/ulosoton-suojaosuuksiin-ja-velkajarjestelyssa-olevien-velallisten-valttamattomiin-elinkustannuksiin-indeksikorotus/
16.12.2019 Oikeusuutiset

Ulosoton suojaosuuksiin korotus ensi vuoden alussa

Palkan ulosmittauksessa velalliselle jätettävän ulosoton suojaosuuden määrään tulee korotus vuoden 2020 alusta. Ulosotossa olevalle velalliselle jätettävä suojaosuus on 22,63 euroa päivässä velallisen itsensä osalta ja 8,12 euroa päivässä velallisen elatuksen varassa olevan henkilön, esimerkiksi lapsen, osalta. Lisätietoa suojaosuuksista ja palkan ulosmittauksesta oikeus.fi-sivuilla.   Oikeusministeriö: Ulosoton suojaosuuksiin korotus ensi vuoden alussa

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/ulosoton-suojaosuuksiin-korotus-ensi-vuoden-alussa/
30.10.2019 Oikeusuutiset

Työnantaja vastuussa liian pienenä tilitetystä palkan ulosmittauksesta, vaikka asiaa koskeva Valtakunnanvoudinviraston tiedote oli tulkinnanvarainen

KKO:2019:97 Ulosottokaari – Ulosottovalitus – Palkan ulosmittaus – Suojaosuus Työnantaja oli velallisen palkasta ulosottoon pidätettävää määrää laskiessaan ottanut huomioon maksukiellossa ilmoitetun velallisen suojaosuuden lisäksi virheellisesti rahamäärän, joka Valtakunnanvoudinviraston vuositiedotteen mukaan oli jätettävä velalliselle hänen elatuksensa varassa olevaa perheenjäsentä kohden, ja tilittänyt ulosottomiehelle liian pienen osan velallisen palkasta. Ulosottomies oli velvoittanut…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/tyonantaja-vastuussa-liian-pienena-tilitetysta-palkan-ulosmittauksesta-vaikka-asiaa-koskeva-valtakunnanvoudinviraston-tiedote-oli-tulkinnanvarainen/
21.12.2018 Oikeusuutiset

Ulosoton suojaosuuden turvin hankitut rahasto-osuudet olivat ulosmitattavissa

VaaHO:2018:7 Ulosottokaari Ulosmittaus Erottamisetu Suojaosuus Kysymys siitä, ovatko velallisen suojaosuudesta säästämät rahasto-osuudet rinnastettavissa ulosottokaaren 4 luvun 21 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettuun muuhun rahavaroja vastaavaan omaisuuteen siten, että niistä tulisi erottaa suoja-osuuden määrä puolitoistakertaisena kuukauden ajaksi. VaaHO:2018:7

https://asianajajaliitto.fi/2018/12/ulosoton-suojaosuuden-turvin-hankitut-rahasto-osuudet-olivat-ulosmitattavissa/
24.11.2015 Oikeusuutiset

OM: Velallisen suojaosuutta ulosotossa tarkistetaan ensi vuoden alusta

Ulosotossa palkan ulosmittauksessa velalliselle jätettävän suojaosuuden määrään tulee pienennys vuoden 2016 alusta. Tämä 0,4 prosentin tarkistus perustuu kansaneläkeindeksin muutokseen Ulosotossa olevalle velalliselle jää näin suojaosuutena 22,60 euroa päivää kohti (pienennys 0,09 euroa). Lisäksi velalliselle on jätettävä 8,11 euroa päivässä kutakin hänen elatuksensa varassa olevaa perheenjäsentä kohden (pienennys 0,03 euroa). Yksinäisen…

https://asianajajaliitto.fi/2015/11/om-velallisen-suojaosuutta-ulosotossa-tarkistetaan-ensi-vuoden-alusta/
27.11.2013 Oikeusuutiset

OM: Velallisen suojaosuutta ulosotossa tarkistetaan ensi vuoden alusta

Ulosotossa palkan ulosmittauksessa velalliselle jätettävän suojaosuuden määrään tulee korotus vuoden 2014 alusta. 1,3 prosentin tarkistus perustuu kansaneläkeindeksin muutokseen Ulosotossa olevalle velalliselle jää näin suojaosuutena 22,59 euroa päivää kohti (korotus 0,29 euroa). Lisäksi velalliselle on jätettävä 8,11 euroa päivässä kutakin hänen elatuksensa varassa olevaa perheenjäsentä kohden (korotus 0,10 euroa). Yksinäisen velallisen…

https://asianajajaliitto.fi/2013/11/om-velallisen-suojaosuutta-ulosotossa-tarkistetaan-ensi-vuoden-alusta-2/