Valtakunnanvoudinvirasto: Ulosoton asiamäärät ennallaan – perimistulos jatkoi kasvuaan

9.4.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ulosottovirastoihin saapui noin kolme miljoonaa ulosottoasiaa. Ulosoton asiamäärät pysyivät vuonna 2012 samalla tasolla kuin vuotta aiemmin

Ulosoton perimistulos oli vuonna 2012 hieman yli miljardi euroa;
kasvua edellisen vuoden tulokseen oli noin seitsemän prosenttia.
Velkojille tilitettävä määrä yhdessä valtiolle kannettavien
ulosottomaksujen kanssa nousi noin 1,08 miljardiin euroon. Tästä
määrästä valtiolle tilitettiin lähes 450 miljoonaa euroa ja loput muille
velkojille. Perittäväksi saapui noin 2,7 miljardia euroa, mikä merkitsi
saapuneiden asioiden rahamäärän laskua yli 10 prosentilla eli noin 300
miljoonalla eurolla.

Vuoden aikana ulosotossa oli kaikkiaan noin 529 000 eri velallista,
joista noin 90 prosenttia luonnollisia henkilöitä ja noin 10 prosenttia
oikeushenkilöitä eli yrityksiä ja yhteisöjä. Vuoden 2012 lopussa
ulosotossa oli vireillä noin 224 000 velallisen yhteensä noin 1,7
miljoonaa ulosottoasiaa.


Perintäkulut suurin yksittäinen asiaryhmä

Merkittävä lisäys ulosottoon saapuneissa asioissa oli pääsaatavasta
irrallaan perittävissä perintäkuluissa, joiden määrä kasvoi peräti 83
prosenttia vuoteen 2011 verrattuna. Vuonna 2012 pelkkiä perimiskuluja
oli noin 404 000. Perintäkulut olivat viime vuonna suurin yksittäinen
ulosoton asiaryhmä. Perintäkuluihin sisältyy lähinnä perimistoimistojen
ja suurten kuntien kuluja, joita muodostuu velkojen perimisestä ennen
ulosottoa. Maaliskuussa 2013 voimaan tulleen perintälain muutoksen
johdosta perimistoimistot tai muut toimeksi saajat eivät voi enää
lähettää suoraan ulosottoon perittäväksi pääsaatavasta irrallisia
perintäkuluja.

Muita kasvaneita asialajeja viime vuonna olivat mm. joukkoliikenteen tarkastusmaksut, kiinteistöverot ja rangaistusmääräyssakot.

Vähentyneitä asioita olivat mm. sairaala- ja terveyskeskusmaksut.


Yli puoli miljoonaa ulosmittausta

Ulosmittauksia toimitettiin 640 000 kappaletta, joista valtaosa palkan, eläkkeen ja veronpalautuksen ulosmittauksia.

Asunto-osakkeita myytiin ulosottotoimin vuonna 2012 463 kpl (2011 425
kpl), kiinteistöjä 1045 (942) ja muuta irtainta omaisuutta 844 (661).

Ulosottoon saapui viime vuonna hieman alle 7000 häätöhakemusta, mikä
on noin kolme prosenttia edellisvuotta vähemmän. Häätöjä toimeenpantiin
noin 1500 kappaletta.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments