Eläkkeen ulosmittausta rajoitettiin velallisen huonon terveydentilan aiheuttaman heikon maksukyvyn vuoksi

30.8.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2023:59: Ulosottokaari – Ulosottovalitus – Palkan ulosmittaus

Ulosottovelallinen oli vaatinut eläkkeensä ulosmittauksen rajoittamista korkeiden sairauskulujensa vuoksi. Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevillä perusteilla velallisen esittäneen riittävän selvityksen siitä, että hänen maksukykynsä oli sairauden vuoksi olennaisesti heikentynyt, ja ulosmittausta rajoitettiin vaaditulla määrällä.

5. Ulosottokaaren 4 luvun 51 §:n mukaan, sellaisena kuin se on tässä asiassa sovellettavassa muodossaan, jos velallisen maksukyky on sairauden, työttömyyden, velallisen maksaman elatusavun tai muun erityisen syyn vuoksi olennaisesti heikentynyt, palkasta ulosmitataan toistaiseksi tai määrättynä aikana säännönmukaista pienempi määrä. Palkkaa koskevia säännöksiä sovelletaan myös eläkkeeseen siten kuin ulosottokaaren 4 luvun 2 §:n 2 momentin 1 kohdassa säädetään.

20. A on edellä todetun mukaisesti tulorajaulosmittauksen piirissä. Hänelle on vuosina 2021–2022 jäänyt ulosmittauksen ja vuokran maksamisen jälkeen varoja välttämättömiin elinkustannuksiin noin 500 euroa kuukaudessa. Korkein oikeus toteaa lisäksi, että A:lle kahdesti vuodessa suoraan ulosottokaaren 4 luvun 53 §:n 1 momentin nojalla myönnettyjen vapaakuukausien tarkoituksena on ollut yleisesti tasapainottaa pitkäkestoisessa ulosmittauksessa olevan velallisen taloudellista tilannetta, eikä niiden antaminen ole perustunut A:n tavanomaista korkeampiin sairauskuluihin. Kyseisillä A:lle myönnetyillä vapaakuukausilla ei siten ole olennaista merkitystä päätettäessä ulosoton rajoittamisesta sairauskulujen perusteella.

21. Korkein oikeus katsoo A:n esittäneen riittävän selvityksen siitä, että hän ei kykene maksamaan tarpeellisia sairauskulujaan, mikäli noin 100 euron kuukausittaista ulosmittausta ei rajoiteta. A:n maksukyvyn on katsottava heikentyneen olennaisesti hänen sairautensa perusteella. Ulosmittausta on tullut rajoittaa A:n vaatimalla tavalla 50 eurolla kuukaudessa ajalla 1.11.2021–31.12.2022.

KKO:2023:59

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments