Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
20.3.2019 Oikeusuutiset

Tiedot Turkin vankilaoloista muodostivat esteen suostua luovutuspyyntöön

KKO:2019:26 Rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen Euroopan unionin oikeus Liettuan kansalainen A oli tuomittu Turkissa vankeusrangaistukseen siellä tekemästään rikoksesta. Turkki pyysi Suomea luovuttamaan hänet rangaistuksen täytäntöönpanoa varten. Kun A ei asunut pysyvästi Suomessa, unionin kansalaisuus ei estänyt hänen luovuttamistaan eikä myöskään edellyttänyt sen selvittämistä, voisiko hän suorittaa rangaistuksen Liettuassa. (Ks. KKO…

https://asianajajaliitto.fi/2019/03/tiedot-turkin-vankilaoloista-muodostivat-esteen-suostua-luovutuspyyntoon/
12.3.2019 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuimen tuomio EU-kansalaisuutta koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Euroopan unionin kansalaisuus – SEUT 20 artikla – Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 24 artikla – Jäsenvaltion ja kolmannen valtion kansalaisuudet – Jäsenvaltion kansalaisuuden ja unionin kansalaisuuden menettäminen suoraan lain nojalla – Seuraukset – Oikeasuhteisuus Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt  Raad van State (ylin hallintotuomioistuin, Alankomaat). Ennakkoratkaisupyyntö koskee SEUT 20…

https://asianajajaliitto.fi/2019/03/eun-tuomioistuimen-tuomio-eu-kansalaisuutta-koskevassa-asiassa/
8.3.2019 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus EU-kansalaisuudesta ja syrjinnän kiellosta

Sijoittautumisvapaus – Kansalaisuus – SEUT 18, SEUT 21, SEUT 49 ja SEUT 165 artikla – Kansalaisuuteen perustuva syrjintä – Sääntö, jonka mukaan vastaanottavaan jäsenvaltioon sijoittautuneella unionin kansalaisella ei ole oikeutta osallistua kansallisiin yleisurheilumestaruuskilpailuihin yli 35-vuotiaiden sarjassa yhdenvertaisena kyseisen jäsenvaltion kansalaisten kanssa – Mahdollisuus osallistua ”ilman sijoitusta”, mikä estää ulkomaalaisten sijoittumisen…

https://asianajajaliitto.fi/2019/03/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-eu-kansalaisuudesta-ja-syrjinnan-kiellosta/
13.2.2019 Oikeusuutiset

OM: Asiakirjojen hyväksymismenettelyä yksinkertaistetaan EU-maissa

Tiettyjen yleisten asiakirjojen esittämistä koskevaa EU:n asetusta aletaan soveltaa 16. helmikuuta 2019 Uudistuksella pyritään vähentämään esimerkiksi avioliitto- ja syntymätodistusten hyväksymiseen liittyviä muodollisuuksia ja kustannuksia. Uudistus merkitsee, että EU-maiden viranomaiset eivät enää jatkossa edellytä niin sanotun apostille-todistuksen esittämistä tiettyjen yleisten asiakirjojen yhteydessä, kun kyse on toisen EU-maan viranomaisen antamasta asiakirjasta. Apostille-todistuksella…

https://asianajajaliitto.fi/2019/02/om-asiakirjojen-hyvaksymismenettelya-yksinkertaistetaan-eu-maissa/
22.1.2019 Oikeusuutiset

Euroopan komissio tuo esiin sijoittajien kansalaisuus- ja oleskeluoikeusjärjestelyihin liittyviä riskejä ja hahmottelee toimia niiden torjumiseksi

Komissio on tänään esittänyt ensimmäistä kertaa kertomuksen, joka koskee eräissä EU:n jäsenvaltioissa sijoittajille suunnattuja kansalaisuus- ja oleskeluoikeusjärjestelyjä Kertomuksessa kartoitetaan voimassa olevia käytäntöjä ja määritetään tiettyjä riskejä, joita tällaiset järjestelyt merkitsevät EU:lle turvallisuuden, rahanpesun, veronkierron ja korruption osalta. Kertomuksessa todetaan, että järjestelyjen läpinäkymättömyys ja jäsenvaltioiden välisen yhteistyön puute pahentavat näitä riskejä.…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/euroopan-komissio-tuo-esiin-sijoittajien-kansalaisuus-ja-oleskeluoikeusjarjestelyihin-liittyvia-riskeja-ja-hahmottelee-toimia-niiden-torjumiseksi/
2.11.2018 Oikeusuutiset

Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA): Vähimmäisikä ja sosiaaliset oikeudet: Lasten suojelemisen ja osallistumisen tasapainottaminen

FRA on julkaissut uusia havaintoja oikeudellisten vähimmäisvuosien eroista EU:ssa ja sen jäsenvaltioissa Korostamalla eroja FRA pyrkii auttamaan EU: ta ja sen jäsenvaltioita poistamaan epäyhtenäisyydet, suoja-aukot ja näennäisesti mielivaltaiset rajoitukset, jotka johtuvat eri ikärajoista. Tulkset   täydentävät aikaisemmin julkaistuja havaintoja seuraavilla aloilla: avioliitto ja seksuaalinen toiminta; kansalaisuus; poliittinen osallistuminen; terveys; uskonto; maahanmuutto-…

https://asianajajaliitto.fi/2018/11/euroopan-unionin-perusoikeusvirasto-fra-vahimmaisika-ja-sosiaaliset-oikeudet-lasten-suojelemisen-ja-osallistumisen-tasapainottaminen/
13.8.2018 Lausunnot

Lausunto HE:stä laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta

Dnro 41/2018 Lausuntopyyntönne: SMDno-2018-179, SM002:00/2018, 21.6.2018 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI KANSALAISUUSLAIN MUUTTAMISESTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa. Yleisiä huomioita Kansalaisuuden menettämisellä on asianosaiselle erittäin vakavia seurauksia, mikä on esityksessä todettu ja sen merkitystä on asianmukaisesti painotettu. Tämän vuoksi kansalaisuuden menettämisen on oltava…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/lausunto-hesta-laiksi-kansalaisuuslain-muuttamisesta/
24.10.2017 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus yhdistetyissä Euroopan unionin kansalaisuutta koskevissa asioissa

Ennakkoratkaisupyyntö – Euroopan unionin kansalaisuus – Unionin kansalaisten oikeus liikkua ja oleskella unionin alueella – Suoja karkottamista vastaan – Oleskelu vastaanottavan jäsenvaltion alueella karkottamispäätöstä edeltävät kymmenen vuotta – Unionin kansalainen, jolla ei ole enää siteitä kotijäsenvaltioonsa – Oleskelun yhtäjaksoisuuden keskeyttävä vankeusajanjakso – 20 vuoden maassa oleskelun jälkeen tehty rikos –…

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-yhdistetyissa-euroopan-unionin-kansalaisuutta-koskevissa-asioissa/
30.6.2017 Lausunnot

Lausunto HE:stä laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa

Dnro 20/2017 Lausuntopyyntönne: OM 17/41/2015, 18.04.2017 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI OIKEUDENKÄYNNISTÄ HALLINTOASIOISSA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa. Lausunnossa on noudatettu lausuntopyynnössä ilmoitettua rakennetta ja otsikointia. Yleisiä huomioita Yleisesti esitys on hyvä ja kannatettava. Ehdotuksen sisällön perusteella näyttää siltä, että sen keskeisimmät tavoitteet…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/lausunto-hesta-laiksi-oikeudenkaynnista-hallintoasioissa/
30.5.2017 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Euroopan kansalaisuutta koskevassa asiassa

Unionin kansalaisuus – SEUT 21 artikla – Direktiivi 2004/38/EY – Henkilöt, joihin direktiiviä sovelletaan – Unionin kansalainen, joka on saanut vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisuuden säilyttäen samalla alkuperäisen kansalaisuutensa – Unionin kansalaisen saaman vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisuuden vaikutukset direktiivissä 2004/38 myönnettyihin oikeuksiin – Unionin kansalaisen perheenjäsenen, joka on kolmannen valtion kansalainen, oleskeluoikeus vastaanottavassa…

https://asianajajaliitto.fi/2017/05/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-euroopan-kansalaisuutta-koskevassa-asiassa-2/