Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus EU-kansalaisuudesta ja syrjinnän kiellosta

8.3.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Sijoittautumisvapaus – Kansalaisuus – SEUT 18, SEUT 21, SEUT 49 ja SEUT 165 artikla – Kansalaisuuteen perustuva syrjintä – Sääntö, jonka mukaan vastaanottavaan jäsenvaltioon sijoittautuneella unionin kansalaisella ei ole oikeutta osallistua kansallisiin yleisurheilumestaruuskilpailuihin yli 35-vuotiaiden sarjassa yhdenvertaisena kyseisen jäsenvaltion kansalaisten kanssa – Mahdollisuus osallistua ”ilman sijoitusta”, mikä estää ulkomaalaisten sijoittumisen kaikissa ikäsarjoissa – Kyseiseen jäsenvaltioon säännön muuttamisajankohtana sijoittautuneita unionin kansalaisia koskevan siirtymäkauden puuttuminen – Sijoittautumisvapauden horisontaalinen vaikutus – Rajoitus – Oikeuttamisperuste – Oikeasuhteisuus

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt Amtsgericht Darmstadt (Darmstadtin alioikeus, Saksa)

1.        Daniele
Biffi, joka on Italian kansalainen ja toisena kantajana pääasian
oikeudenkäynnissä, on asunut Saksassa vuodesta 2003 lähtien. Hän
harjoittaa siellä liiketoimintaa, jonka yhteydessä hän tarjoaa
urheiluvalmennus- ja personal trainer ‑palveluja, ja istunnossa
mainittiin, että hänellä on oma verkkosivusto, jolla mainostetaan näitä
palveluja.
Biffi kilpailee aktiivisesti yleisurheilussa amatööritasolla yli
35-vuotiaiden sarjassa. Hän on asettunut perheineen asumaan Saksaan.

2.        Vuonna
2012 Biffi luopui oikeudestaan kilpailla Italian yleisurheiluliiton
alaisuudessa. Siitä lähtien ainakin vuoteen 2016 saakka Biffin oli
mahdollista kilpailla kansallisesta mestaruudesta omassa ikäsarjassaan
Saksassa asuvana Italian kansalaisena, joka oli ollut yli vuoden
berliiniläisen urheiluseuran, nimittäin TopFit e.V:n (ensimmäisenä
kantajana pääasian oikeudenkäynnissä, jäljempänä TopFit), jäsen, ja
hänen sijoituksensa kirjattiin. Hänen saavutuksensa, mestaruudet ja
sijoitukset, käyvät ilmi hänen verkkosivustoltaan.

3.        Vuonna
2016 Deutscher Leichtathletikverband e.V. (Saksan yleisurheiluliitto,
jäljempänä DLV), joka on vastaajana pääasian oikeudenkäynnissä ja
yksityisoikeuden mukaan perustettu liitto, muutti kuitenkin sääntöjään.
Se rajasi oikeuden kilpailla kansallisesta mestaruudesta kaikissa
ikäsarjoissa Saksan kansalaisiin. Uuden säännön mukaan Biffin
kaltaisessa asemassa olevat urheilijat voivat osallistua kansallisiin
mestaruuskilpailuihin mutta ainoastaan ”ilman sijoitusta”. Tämä on
esteenä sille, että tällaiset osallistujat voivat sijoittua
yksittäisissä kilpailuissa (esimerkiksi ensimmäiseksi, toiseksi tai
kolmanneksi) tai voittaa kansallisen mestarin tittelin. Se ei kuitenkaan
estä osallistumasta muihin DLV:n järjestämiin kilpailuihin, kuten
alueellisiin kilpailuihin.

4.        TopFit
ja Biffi riitauttivat tämän uuden säännön Amtsgericht Darmstadtissa
(Darmstadtin alioikeus, Saksa) (jäljempänä ennakkoratkaisua pyytänyt
tuomioistuin), joka on esittänyt unionin tuomioistuimelle kolme
ennakkoratkaisukysymystä. Nämä kysymykset koskevat kansalaisuuteen
perustuvan syrjinnän kieltoa (SEUT 18 artikla), unionin kansalaisten
oikeutta ”vapaasti liikkua ja oleskella jäsenvaltioiden alueella” (SEUT
21 artiklan 1 kohta) sekä unionin velvollisuutta ”myötävaikuttaa
Euroopan urheilun edistämiseen” (SEUT 165 artiklan 1 kohdan toinen
alakohta) ja kehittää urheilun eurooppalaista ulottuvuutta (SEUT
165 artiklan 2 kohta).

5.        Olen
tullut siihen tulokseen, että lähinnä sen vuoksi, ettei ole otettu
käyttöön siirtymäsääntöä, jossa otettaisiin huomioon Biffin kaltaisten
kyseiseen jäsenvaltioon sijoittautuneiden unionin kansalaisten, jotka
ovat jo saaneet oikeuden kilpailla yhdenvertaisena vastaanottavan
jäsenvaltionsa kansalaisten kanssa käytettyään oikeuttaan ”vapaasti
liikkua ja oleskella”
siellä, DLV on loukannut Biffin unionin oikeuden mukaista oikeutta
vapaaseen liikkuvuuteen ja tarkemmin sanoen hänen SEUT 49 artiklan
mukaista sijoittautumisvapauttaan. DLV:n asettama rajoitus on näissä
olosuhteissa suhteeton.

Julkisasiamiehen ratkaisu  ennakkoratkaisukysymyksiin

Julkisasiamies ehdottaa, että ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen esittämiin kysymyksiin vastataan seuraavasti:

Pääasian
olosuhteissa SEUT 18, SEUT 21, SEUT 49 ja SEUT 165 artiklaa on
tulkittava siten, että jäsenvaltiossa toimiva urheiluliitto syrjii
amatööriurheilijoita, joilla ei ole sen jäsenvaltion kansalaisuutta,
jossa he asuvat, tavalla, jota ei voida hyväksyä, kun se estää heidän
osallistumisensa kansallisiin mestaruuskilpailuihin tai sallii heidän
osallistua niihin vain ”ulkopuolisena” tai ”ilman sijoitusta” ja estää
heitä osallistumasta loppukilpailuihin ja saamasta kansallisia
mestaruustitteleitä tai sijoituksia.

Linkki asiaan C-22/18