Vakaviin rikoksiin syyllistynyt kaksoiskansalainen voi jatkossa menettää Suomen kansalaisuuden

25.4.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Edellytyksenä kansalaisuuden menettämiselle on vähintään viiden vuoden vankeusrangaistus tietyistä rikoksista.

Kansalaisuuslakia
muutetaan siten, että tiettyihin vakaviin rikoksiin syyllistynyt henkilö
voi menettää Suomen kansalaisuuden. Valtioneuvosto esitti lain
vahvistamista torstaina 25. huhtikuuta, ja tasavallan presidentin on
tarkoitus vahvistaa laki perjantaina. Lain on määrä tulla voimaan
1.5.2019.

Suomen kansalaisuuden voi menettää vain
henkilö, jolla on myös jonkin toisen valtion kansalaisuus sekä
riittävästi tosiasiallisia siteitä tähän valtioon. Päätöksen
kansalaisuuden menettämisestä tekee Maahanmuuttovirasto.

Suomen
kansalaisuuden voi menettää, jos syyllistyy sellaiseen Suomen
elintärkeitä etuja vastaan tehtyyn rikokseen, josta on säädetty
ankarimmaksi rangaistukseksi vähintään kahdeksan vuotta vankeutta.
Tällaisia ovat esimerkiksi Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen,
sotaan yllyttäminen, maanpetos ja vakoilu. Edellytyksenä kansalaisuuden
menettämiselle on myös se, että henkilö on saanut vähintään viiden
vuoden ehdottoman vankeusrangaistuksen.

Kansalaisuuden
voi niin ikään menettää vakavien terroristisessa tarkoituksessa
tehtyjen rikosten, kuten kemiallisen aseen kiellon rikkomisen, törkeän
ihmiskaupan, panttivangin ottamisen, ydinräjähderikoksen, kaappauksen
tai surman perusteella. Tällöin edellytyksenä on lisäksi aina se, että
kyseinen rikos on kohdistunut Suomen elintärkeitä etuja vastaan.

Muita
sinänsä vakavia rikoksia ei eurooppalaisen kansalaisuusyleissopimuksen
puitteissa voida säätää kansalaisuuden menettämisen perusteeksi. Suomea
sitovat kansainväliset sopimukset vaikuttavat siihen, mitä
kansalaisuuden menettämisestä voidaan säätää.


Kansalaisuuden menettäminen on poikkeuksellinen seuraamus.
Maanpetoksista ja terrorismirikoksista tuomitut ovat kuitenkin
menettäneet lojaliteettinsa Suomea ja suomalaisia kohtaan, sanoo
toimitusministeristön sisäministeri Kai Mykkänen.

Kansalaisuuden
poistamisesta ei voi säätää taannehtivasti. Kansalaisuuden voi siis
menettää vain sellaisen rikoksen vuoksi, joka on tehty lakimuutoksen
tultua voimaan. Nyt tehtävä lakimuutos ei mahdollista esimerkiksi sitä,
että Lähi-idän konfliktialueella toimineilta suomalaisilta
Isis-taistelijoilta poistettaisiin Suomen kansalaisuus.

Vakaviin rikoksiin syyllistynyt voi jatkossa menettää Suomen kansalaisuuden