OM: Asiakirjojen hyväksymismenettelyä yksinkertaistetaan EU-maissa

13.2.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tiettyjen yleisten asiakirjojen esittämistä koskevaa EU:n asetusta aletaan soveltaa 16. helmikuuta 2019

Uudistuksella pyritään
vähentämään esimerkiksi avioliitto- ja syntymätodistusten hyväksymiseen
liittyviä muodollisuuksia ja kustannuksia.

Uudistus merkitsee,
että EU-maiden viranomaiset eivät enää jatkossa edellytä niin sanotun
apostille-todistuksen esittämistä tiettyjen yleisten asiakirjojen
yhteydessä, kun kyse on toisen EU-maan viranomaisen antamasta
asiakirjasta. Apostille-todistuksella osoitetaan asiakirjan aitous.

Asetusta
sovelletaan EU:n jäsenvaltioiden viranomaisten antamiin asiakirjoihin,
joilla vahvistetaan muun muassa syntymä, kuolema, nimi, avioliitto,
rekisteröity parisuhde, vanhemmuus, adoptio, asuinpaikka tai
kansalaisuus. Soveltamisalaan kuuluu myös sellainen rikosrekisteriote,
jonka mukaan henkilöllä ei ole merkintöjä rikosrekisterissä. Myös ennen
uudistusta hankitut asiakirjat on jatkossa hyväksyttävä ilman
muodollisuuksia.

Jokaisessa EU:n jäsenvaltiossa on
keskusviranomainen, joka voi tarvittaessa vastata toisen jäsenvaltion
tietopyyntöön asiakirjan aitouden varmistamiseksi. Suomessa
keskusviranomaisena on Väestörekisterikeskus.

Lisätietoa