Euroopan komissio tuo esiin sijoittajien kansalaisuus- ja oleskeluoikeusjärjestelyihin liittyviä riskejä ja hahmottelee toimia niiden torjumiseksi

22.1.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Komissio on tänään esittänyt ensimmäistä kertaa kertomuksen, joka koskee eräissä EU:n jäsenvaltioissa sijoittajille suunnattuja kansalaisuus- ja oleskeluoikeusjärjestelyjä

Kertomuksessa kartoitetaan voimassa olevia käytäntöjä ja määritetään
tiettyjä riskejä, joita tällaiset järjestelyt merkitsevät EU:lle
turvallisuuden, rahanpesun, veronkierron ja korruption osalta.
Kertomuksessa todetaan, että järjestelyjen läpinäkymättömyys ja
jäsenvaltioiden välisen yhteistyön puute pahentavat näitä riskejä.Sijoittajien kansalaisuusjärjestelyt (ns. kultaiset passit)

Kolmessa
EU:n jäsenvaltiossa (Bulgariassa, Kyproksessa ja Maltassa) on tällä
hetkellä käytössä järjestelyjä, joiden avulla sijoittajille voidaan
myöntää näiden maiden kansalaisuus ehdoin, jotka eivät ole yhtä tiukkoja
kuin tavanomaisissa kansalaisuuden myöntämismenettelyissä. Näissä
kolmessa jäsenvaltiossa ei edellytetä fyysistä oleskelua eikä tosiasiallisia siteitä maahan ennen kansalaisuuden saamista.

Järjestelyt
koskevat EU:n yhteistä etua, koska jokainen, joka saa jäsenvaltion
kansalaisuuden, saa samalla unionin kansalaisuuden. Yhden jäsenvaltion
päätös myöntää kansalaisuus sijoituksen tekemistä vastaan antaa
automaattisesti oikeuksia suhteessa muihin jäsenvaltioihin, kuten
oikeuden vapaaseen liikkuvuuteen ja oikeuden harjoittaa taloudellista
toimintaa EU:n sisämarkkinoilla sekä oikeuden äänestää ja asettua
ehdolle Euroopan parlamentin vaaleissa ja paikallisvaaleissa.
Käytännössä näitä järjestelyjä mainostetaan usein keinona saada unionin
kansalaisuus ja kaikki siihen liittyvät oikeudet ja etuisuudet.


Lisätietoa