Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA): Vähimmäisikä ja sosiaaliset oikeudet: Lasten suojelemisen ja osallistumisen tasapainottaminen

2.11.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

FRA on julkaissut uusia havaintoja oikeudellisten vähimmäisvuosien eroista EU:ssa ja sen jäsenvaltioissa

Korostamalla
eroja FRA pyrkii auttamaan EU: ta ja sen jäsenvaltioita poistamaan
epäyhtenäisyydet, suoja-aukot ja näennäisesti mielivaltaiset
rajoitukset, jotka johtuvat eri ikärajoista.

Tulkset   täydentävät aikaisemmin julkaistuja havaintoja seuraavilla aloilla: avioliitto ja seksuaalinen toiminta; kansalaisuus; poliittinen osallistuminen; terveys; uskonto; maahanmuutto- ja turvapaikkamenettelyt; samoin kuin digitaalinen maailma.

Lisätietoa