Generic filters
Exact matches only
25.3.2022 Oikeusuutiset

Tekijänoikeusdirektiivin mukaista yksityistä kopiointia koskevaa poikkeusta sovelletaan tekijänoikeuksilla suojatun teoksen kappaleen tallentamiseen pilveen yksityisiin tarkoituksiin

Tuomio asiassa C-433/20 Austro-Mechana Austro-Mechana on tekijänoikeuksien yhteishallinnointiyhteisö, joka hallinnoi yksityistä kopiointia koskevan poikkeuksen nojalla maksettavaa korvausta koskevia lakisääteisiä oikeuksia. Se vaati Handelsgericht Wienissä (Wienin kauppatuomioistuin, Itävalta) tämän korvauksen maksamista Strato AG:ltä, joka on pilvitallennuspalvelun tarjoaja. Kyseinen tuomioistuin hylkäsi vaatimuksen sillä perusteella, ettei Strato tarjonnut asiakkailleen tallennusvälineitä vaan tallennuspalvelua verkossa.…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/tekijanoikeusdirektiivin-mukaista-yksityista-kopiointia-koskevaa-poikkeusta-sovelletaan-tekijanoikeuksilla-suojatun-teoksen-kappaleen-tallentamiseen-pilveen-yksityisiin-tarkoituksiin/
16.3.2022 Oikeusuutiset

KKO pyytää Euroopan unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisua tekijänoikeuden loukkausta koskevassa asiassa

Asiassa on ratkaistavana, onko tekijänoikeuksien haltijoita kollektiivisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista annetun direktiivin (2014/26/EU) 3 artiklan a alakohdan perusteella niin sanottuna yhteishallinnointiorganisaationa edustavalla järjestöllä (jäljempänä sopimuslisenssijärjestö) katsottava olevan täytäntöönpanodirektiivin 4 artiklan c alakohdassa tarkoitettu asiavaltuus eli oikeus ajaa omissa nimissään tekijänoikeuksien loukkaukseen perustuvaa kannetta. Markinaoikeuden…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/kko-pyytaa-euroopan-unionin-tuomioistuimelta-ennakkoratkaisua-tekijanoikeuden-loukkausta-koskevassa-asiassa/
29.6.2021 Oikeusuutiset

EU-tuomioistuin: Verkkoalustojen ylläpitäjät eivät lähtökohtaisesti itse suorita sellaisten tekijänoikeudella suojattujen sisältöjen yleisölle välittämistä, jotka käyttäjät lataavat alustalle laittomasti

Unionin oikeuden nykytilassa verkkoalustojen ylläpitäjät eivät lähtökohtaisesti itse suorita sellaisten tekijänoikeudella suojattujen sisältöjen yleisölle välittämistä, jotka niiden alustojen käyttäjät lataavat alustalle laittomasti Kyseiset ylläpitäjät suorittavat kuitenkin tällaisen välittämisen tekijänoikeuden vastaisesti, jos ne pelkän alustojen käyttöön antamisen lisäksi myötävaikuttavat siihen, että yleisölle annetaan pääsy näihin sisältöihin. Ensimmäisen asian (C-682/18) taustalla olevassa…

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/eu-tuomioistuin-verkkoalustojen-yllapitajat-eivat-lahtokohtaisesti-itse-suorita-sellaisten-tekijanoikeudella-suojattujen-sisaltojen-yleisolle-valittamista-jotka-kayttajat-lataavat-alustalle-laittoma/
27.4.2021 Oikeusuutiset

Iltalehdellä ei ollut oikeutta julkaista Instagramissa 24 tuntia nähtävänä ollutta valokuvaa

Markkinaoikeus: A > Alma Media Suomi Oy tekijänoikeus – lehdistön lainausoikeus – päiväntapatuma – yleisölle välittäminen – hyvitys 4.3. Johtopäätökset tekijänoikeuden rajoitussäännöksen soveltamisesta 41. Markkinaoikeus toteaa, että vastaajalla ei ole vetoamansa tekijänoikeuslain 2 luvun tekijänoikeuden rajoitussäännöksen perusteella ollut oikeutta julkaista kantajan Instagram-tilin Stories-osiossa julkaisemasta valokuvasta ottamaansa kuvankaappausta Iltalehden verkkosivuilla artikkelissa,…

https://asianajajaliitto.fi/2021/04/iltalehdella-ei-ollut-oikeutta-julkaista-instagramissa-24-tuntia-nahtavana-ollutta-valokuvaa/
15.3.2021 Oikeusuutiset

EU-tuomioistuimen tuomio oikeudesta sisällyttää teos kolmannen osapuolen internetsivulle

Kun tekijänoikeuden haltija on toteuttanut tai velvoittanut toteuttamaan framingin käyttämisen vastaisia rajoittavia toimenpiteitä, teoksen sijoittaminen tämän tekniikan avulla kolmannen osapuolen internetsivulle merkitsee kyseisen teoksen saattamista uuden yleisön saataviin Tähän yleisölle välittämiseen on näin ollen saatava tekijänoikeuden haltijan lupa Stiftung Preußischer Kulturbesitz -niminen saksalainen säätiö (SPK) vastaa Deutsche Digitale Bibliothekin, joka…

https://asianajajaliitto.fi/2021/03/eu-tuomioistuimen-tuomio-oikeudesta-sisallyttaa-teos-kolmannen-osapuolen-internetsivulle/
13.7.2020 Oikeusuutiset

Elokuvan oikeudenhaltija voi teollis-ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseksi vaatia ylläpitäjältä yksinomaan asianomaisen käyttäjän postiosoitteen muttei muita yhteystietoja

Kun elokuva ladataan laittomasti YouTuben kaltaiselle palvelualustalle, oikeudenhaltija voi teollis-ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annetun direktiivin nojalla vaatia ylläpitäjältä yksinomaan asianomaisen käyttäjän postiosoitteen muttei hänen sähköposti-tai IP-osoitettaan tai puhelinnumeroaan Unionin tuomioistuin on 9.7.2020 antamassaan tuomiossa Constantin Film Verleih (C-264/19) todennut, että kun video palvelualustalle ilman tekijänoikeuden haltijan suostumusta direktiivissä 2004/481 ei…

https://asianajajaliitto.fi/2020/07/elokuvan-oikeudenhaltija-voi-teollis-ja-tekijanoikeuksien-noudattamisen-varmistamiseksi-vaatia-yllapitajalta-yksinomaan-asianomaisen-kayttajan-postiosoitteen-muttei-muita-yhteystietoja/
27.3.2020 Oikeusuutiset

Markkinaoikeus jätti tutkimatta tekijänoikeudenhaltijan valtuuttaman tahon omissa nimissään esittämän vaatimuksen

MAO: Copyright Management Services Ltd > DNA Oyj tekijänoikeus – teleliittymän haltijan yhteystietojen saaminen – asiavaltuus … Tekijänoikeuslain 60 a §:n 1 momentin mukaan tekijällä tai hänen edustajallaan on oikeus tuomioistuimen määräyksellä salassapitosäännösten estämättä yksittäistapauksessa saada lähettimen, palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjältä taikka muulta välittäjänä toimivalta palvelun tarjoajalta yhteystiedot…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/markkinaoikeus-jatti-tutkimatta-tekijanoikeudenhaltijan-valtuuttaman-tahon-omissa-nimissaan-esittaman-vaatimuksen/
26.2.2020 Oikeusuutiset

Markkinaoikeus kielsi teleoperaattoria hävittämästä teleliittymän haltijan yhteystietoja, joita saatetaan myöhemmin tarvita tekijänoikeusloukkauksen selvittämisessä

MAO: Scanbox Entertainment A/S > DNA Oyj tekijänoikeus – turvaamistoimi – teleliittymän haltijan yhteystietojen saaminen Markkinaoikeus toteaa, että hakija on nyt esillä olevassa asiassa esittänyt väitetyistä oikeudenloukkauksista varsin tarkkaa selvitystä. Hakija on myös vedonnut laajalti muun ohella Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöön. Markkinaoikeus katsoo, että hakija on saattanut kyseessä olevista teleliittymistä…

https://asianajajaliitto.fi/2020/02/markkinaoikeus-kielsi-teleoperaattoria-havittamasta-teleliittyman-haltijan-yhteystietoja-joita-saatetaan-myohemmin-tarvita-tekijanoikeusloukkauksen-selvittamisessa/
17.12.2019 Oikeusuutiset

Joutsenlaulun Vain elämää -versio loukkasi tekijänoikeutta

Markkinaoikeus: A > Sanoma Media Finland Oy tekijänoikeus – muunnelma – hyvitys 12. Tekijänoikeusneuvosto on lausunnossaan TN 2018:1 arvioinut alkuperäistä Joutsenlaulu-teosta ja nyt käsillä olevaa versiota. Tekijänoikeusneuvoston mukaan keston lyhentäminen ei ole tehnyt sävellysteoksesta muunnelmaa, eikä soitinintron poistaminen tai kitaran säestyskuvion lisääminen ole muuttanut teoksen kokonaisluonnetta (kohta 31). Sen sijaan…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/joutsenlaulun-vain-elamaa-versio-loukkasi-tekijanoikeutta/
31.7.2019 Oikeusuutiset

Kraftwerk voitti tekijänoikeusriidan EU-tuomioistuimessa

Pelham ym. C-476/17 Ennakkoratkaisupyyntö – Tekijänoikeus ja lähioikeudet – Direktiivi 2001/29/EY – Tietoyhteiskunta – Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistaminen – Samplaaminen (sampling) – 2 artiklan c alakohta – Äänitteiden tuottaja – Kappaleenvalmistusoikeus – ”Osittainen” kappaleenvalmistus – 5 artiklan 2 ja 3 kohta – Poikkeukset ja rajoitukset – Ulottuvuus –…

https://asianajajaliitto.fi/2019/07/kraftwerk-voitti-tekijanoikeusriidan-eu-tuomioistuimessa/