Markkinaoikeus kielsi teleoperaattoria hävittämästä teleliittymän haltijan yhteystietoja, joita saatetaan myöhemmin tarvita tekijänoikeusloukkauksen selvittämisessä

26.2.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

MAO: Scanbox Entertainment A/S > DNA Oyj
tekijänoikeus – turvaamistoimi – teleliittymän haltijan yhteystietojen saaminen

Markkinaoikeus toteaa, että hakija on nyt esillä olevassa asiassa esittänyt väitetyistä oikeudenloukkauksista varsin tarkkaa selvitystä. Hakija on myös vedonnut laajalti muun ohella Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöön. Markkinaoikeus katsoo, että hakija on saattanut kyseessä olevista teleliittymistä tapahtuneiden oikeudenloukkausten olemassaolon varsin todennäköiseksi.

… turvaamistoimihakemuksen kohteena olevien tietojen luonne ja DNA Oyj:n ilmoittama tietojen säilyttämisen lyhyt kesto huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että vaara hakijan oikeuden toteutumisen estymisestä tai sen merkityksen heikentymisestä on käsillä, ellei turvaamistoimenpidettä määrätä.

Markkinaoikeus katsoo, että DNA Oyj:lle tässä asiassa turvaamistoimen määräämisestä aiheutuva työmäärä on verrattain vähäinen, eivätkä turvaamistoimella säilytettäväksi vaaditut tiedot päädy hakijan tai kolmansien tahojen käyttöön.

Markkinaoikeus määrää oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n nojalla 10.000 euron sakon uhalla DNA Oyj:n selvittämään ja säilyttämään tämän päätöksen liitteestä ilmenevien teleliittymien tiedot liitteessä mainittuina aikoina mahdollista myöhemmin tapahtuvaa luovuttamista varten lukuun ottamatta niitä tietoja, joita DNA Oyj tämän määräyksen täytäntöönpanohetkellä säilyttää sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 157 §:n nojalla pelkästään viranomaistarpeita varten.

 MAO:47/20

 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments