Generic filters
Exact matches only
21.5.2024 Oikeusuutiset

Apulaistietosuojavaltuutettu: Teleoperaattorilla oikeus säilyttää matkapuhelinasiakkaidensa tietoja kolme vuotta asiakkuuden päättymisen jälkeen

Apulaistietosuojavaltuutettu katsoo, että teleoperaattorilla on oikeus säilyttää matkapuhelinasiakkaidensa tietoja kolme vuotta asiakkuuden päättymisen jälkeen. Aikaraja juontuu siitä, että lain mukaan velat vanhentuvat kolmessa vuodessa. Jos tiedot poistettaisiin sitä aikaisemmin, yrityksellä ei välttämättä olisi mahdollisuutta puolustautua tilanteessa, jossa asiakas tai muu velkoja esittää virheeseen perustuvia vaatimuksia. Tietosuojavaltuutetun toimisto selvitti teleoperaattorin toimintatapaa…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/apulaistietosuojavaltuutettu-teleoperaattorilla-oikeus-sailyttaa-matkapuhelinasiakkaidensa-tietoja-kolme-vuotta-asiakkuuden-paattymisen-jalkeen/
28.8.2023 Oikeusuutiset

Kuluttajan vastuu puhelimeen asentuneen haittaohjelman aiheuttamista tekstiviestimaksuista

Kuluttajariitalautakunta: Haittaohjelma – Huijausviesti  Elinkeinonharjoittaja otti 5.7.2021 yhteyttä kuluttajaan ja ilmoitti havainneensa hänen puhelinliittymällään poikkeuksellista liikennettä. Liittymästä oli lähetetty tekstiviestejä ulkomaille 1 688,01 euron edestä, mikä viittasi puhelimelle asentuneeseen haittaohjelmaan. Elinkeinonharjoittaja tarjoutui hyvittämään puolet tekstiviestimaksuista. Kuluttajan 8.7.2021 tekemän rikosilmoituksen mukaan viestit oli lähetetty 2.–5.7.2021. Rikosilmoituksen mukaan kuluttaja oli saanut puhelimeensa…

https://asianajajaliitto.fi/2023/08/kuluttajan-vastuu-puhelimeen-asentuneen-haittaohjelman-aiheuttamista-tekstiviestimaksuista/
27.2.2023 Oikeusuutiset

Musiikkituottajien vaatimus saada tekijänoikeuksia loukkaavien verkkosivustojen rekisteröinnista vastanneiden tunnistamistiedot hylättiin selvästi perusteettomana

MAO: Sony Music Entertainment Finland Oy, Universal Music Oy ja Warner Music Finland Oy > Sarek Oy tekijänoikeus – selvästi perusteeton vaatimus Sony Music Entertainment Finland Oy, Universal Music Oy ja Warner Music Finland Oy (jäljempänä myös hakijat) ovat markkinaoikeuteen toimittamassaan hakemuksessa pyytäneet, että markkinaoikeus määrää tekijänoikeuksia loukkaavien verkkosivustojen mp3juices.cc,…

https://asianajajaliitto.fi/2023/02/musiikkituottajien-vaatimus-saada-tekijanoikeuksia-loukkaavien-verkkosivustojen-rekisteroinnista-vastanneiden-tunnistamistiedot-hylattiin-selvasti-perusteettomana/
18.3.2020 Tiedotteet

Vinkkejä etäyhteyksien hyödyntämiseen

Koronatilanne vaikuttaa monin tavoin myös asianajajien työhön. Olemme keränneet tähän vinkkejä Asianajajaliiton suosittelemista sovelluksista ja etäyhteyksien hyödyntämisestä erityisesti pienten asianajotoimistojen tarpeeseen. Microsoft Teams Asianajajaliitonkin käyttämä Teams on organisaatioille tarkoitettu viestintäsovellus. Siinä on työtiloja ja sitä voidaan käyttää viestintään, etäkokouksiin ja tiedostojen sekä sovellusten jakamiseen. Se on erittäin helppokäyttöinen. Teams toimii…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/vinkkeja-etayhteyksien-hyodyntamiseen/
26.2.2020 Oikeusuutiset

Markkinaoikeus kielsi teleoperaattoria hävittämästä teleliittymän haltijan yhteystietoja, joita saatetaan myöhemmin tarvita tekijänoikeusloukkauksen selvittämisessä

MAO: Scanbox Entertainment A/S > DNA Oyj tekijänoikeus – turvaamistoimi – teleliittymän haltijan yhteystietojen saaminen Markkinaoikeus toteaa, että hakija on nyt esillä olevassa asiassa esittänyt väitetyistä oikeudenloukkauksista varsin tarkkaa selvitystä. Hakija on myös vedonnut laajalti muun ohella Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöön. Markkinaoikeus katsoo, että hakija on saattanut kyseessä olevista teleliittymistä…

https://asianajajaliitto.fi/2020/02/markkinaoikeus-kielsi-teleoperaattoria-havittamasta-teleliittyman-haltijan-yhteystietoja-joita-saatetaan-myohemmin-tarvita-tekijanoikeusloukkauksen-selvittamisessa/
1.2.2018 Oikeusuutiset

Markkinaoikeus turvasi muut teleliittymien tiedot, paitsi ne joita säilytettiin vain viranomaistarpeita varten

Markkinaoikeus: tekijänoikeus – turvaamistoimi – tekijänoikeuslain 60 a §:n mukainen luovuttamismääräys – vakuus … Kuten edellä on todettu, hakijan turvaamistoimivaatimuksen kohteena olevat tiedot ovat luonteeltaan sellaisia, että ne häviävät ajan kulumisen seurauksena. Tietoyhteiskuntakaaren 157 §:n nojalla tietoja on säilytettävä viranomaistarpeita varten yhdeksän kuukautta. Teleoperaattorin omia tarpeita varten tietoja voi säilyttää…

https://asianajajaliitto.fi/2018/02/markkinaoikeus-turvasi-muut-teleliittymien-tiedot-paitsi-ne-joita-sailytettiin-vain-viranomaistarpeita-varten/
14.3.2017 Oikeusuutiset

Kammarrätten: Posti- ja telehallituksen yleinen määräys teleoperaattorille datan säilyttämisestä rikostorjuntaa varten unionin oikeuden vastaista

Ruotsissa Kammarrätten on katsonut, että posti- ja telehallituksen määräys Tele2-teleoperaattorille tietojen säilyttämisestä rikoksentorjuntatoimenpiteitä varten oli ristiriidassa Euroopan unionin oikeuden kanssa. Kammarrätten oli pyytänyt EU-tuomioistuimelta ennakkoratkaisua asiassa, ja EU-tuomioistuimen antoi joulukuussa 2016 ratkaisun yhdistetyissä asioissa C-203/15 och C-698/15, joissa se arvioi kansallista lainsäädäntöä direktiivin 2002/58/EY (ns. sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) valossa. EU-tuomioistuin…

https://asianajajaliitto.fi/2017/03/kammarratten-posti-ja-telehallituksen-yleinen-maarays-teleoperaattorille-datan-sailyttamisesta-rikostorjuntaa-varten-unionin-oikeuden-vastaista/
6.7.2015 Oikeusuutiset

Liikenne- ja viestintäministeriö: EU:lta päätös verkkovierailumaksuista

EU-komissio, Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat 30. kesäkuuta 2015 hyväksyneet euroopanlaajuista yhtenäistä telemarkkinaa kokevan lakiesityksen. Esitys takaa yhtenäiset ja kohtuulliset verkkovierailumaksut ja verkkoneutraliteetin Hyvä, että asiassa on päästy ratkaisuun. Kuluttajalle päätös tarkoittaa, että EU:n alueella matkapuheluista, tekstiviesteistä ja mobiilidatan käytöstä maksetaan saman verran kuin kotimaassa. Myös hintatietoisuus lisääntyy ja mahdollisuus…

https://asianajajaliitto.fi/2015/07/liikenne-ja-viestintaministerio-eulta-paatos-verkkovierailumaksuista/
9.4.2014 Oikeusuutiset

Yle: Direktiivin kumoaminen saattaa sotkea rikostutkintaa

EU-tuomioistuimen päätös 8.4.14 kumota kansalaisten viestintätietojen keruuta koskeva direktiivi voi hankaloittaa rikosten selvittämistä Poliisi käyttää epäiltyjen puhelu- ja sähköpostitietoja tavallisimmin huumausainerikosten tutkinnassa. Poliisi on käyttänyt teleoperaattorien säilömiä puhelu- ja sähköpostitietoja tavallisimmin huumausainerikosten tutkinnassa. Puhelutietojen avulla poliisi on selvittänyt miten ja milloin epäillyt ovat viestineet keskenään. Tietojen säilyttäminen hyödyttää pitkäkestoisia tutkimuksia…

https://asianajajaliitto.fi/2014/04/yle-direktiivin-kumoaminen-saattaa-sotkea-rikostutkintaa/
25.6.2013 Oikeusuutiset

Euroopan komissio: Digitaalistrategia: kuluttajille uudet säännöt sähköisten henkilötietojen katoamis- tai varkaustapauksissa EU:ssa

Euroopan komissio ottaa käyttöön uudet säännöt siitä, miten teleoperaattorien ja internetpalveluntarjoajien tarkkaan ottaen tulee toimia, jos niiden asiakkaiden henkilötietoja on kadonnut, varastettu tai ne ovat muutoin vaarantuneet Näillä ”teknisillä täytäntöönpanotoimenpiteillä” pyritään varmistamaan, että kaikki asiakkaat saavat samanarvoisen kohtelun kaikkialla EU:ssa, kun kyseessä on henkilötietojen tietoturvaloukkaus, ja että yritykset voivat lähestyä…

https://asianajajaliitto.fi/2013/06/euroopan-komissio-digitaalistrategia-kuluttajille-uudet-saannot-sahkoisten-henkilotietojen-katoamis-tai-varkaustapauksissa-eussa/