Generic filters
Exact matches only
11.6.2024 Tiedotteet

Asianajajaliiton toimisto on suljettu heinäkuun ajan

Asianajajaliiton toimisto ja asiakaspalvelu ovat suljettuja 1.–31.7.2024. Löydät yhteystietomme verkkosivuiltamme.  Myös valvontalautakunnan toimisto ja asiakaspalvelu ovat kiinni 1.–31.7.2024. Toimiston ollessa suljettu valvontalautakunnan tavoittaa ainoastaan sähköpostitse ja myös puhelimitse jälleen 1.8.2024 alkaen. Katso valvontalautakunnan yhteystiedot tästä. 

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/asianajajaliiton-toimisto-on-suljettu-heinakuun-ajan-3/
24.4.2024 Oikeusuutiset

AEOA: Vangin asianajajalta saama postilähetys oli avattu virheellisesti vankilassa – säännöksiä tulee täydentää

Kantelija arvosteli Mikkelin vankilan toimintaa asianajajan asianajotoimistosta lähetettyjen asiakirjojen tarkastamisessa. Kantelijan mukaan hänen oli avattava asianajajatoimistosta lähetetty käräjäoikeuden päätöksen sisältämä paketti vartijan nähden rikosseuraamusesimiehen päätöksellä. Kantelijan mukaan lähetyksen tarkastaminen ei perustunut todelliseen syyhyn tai konkreettiseen epäilyyn. Kantelija arvosteli vankilan toimintaa myös asianajajan tapaamisen yhteydessä saamiensa asiakirjojen tarkastamisessa. Kantelijan mukaan tapaamisesta…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/aeoa-vangin-asianajajalta-saama-postilahetys-oli-avattu-virheellisesti-vankilassa-saannoksia-tulee-taydentaa/
19.2.2024 Oikeusuutiset

AOA: Vangin asianajajan tulee olla mahdollista jättää soittopyyntö päämiehelleen ja saada selville, missä vankilassa tämä kulloinkin on

Asianajaja (jäljempänä kantelija) pyysi tutkimaan Kylmäkosken vankilan menettelyä soittopyynnön toimittamisessa hänen päämiehelleen. Kantelija kertoi soittaneensa 19.1.2023 Kylmäkosken vankilaan jättääkseen vankilassa olevalle asiakkaalleen soittopyynnön tuomioistuimessa vireillä olleen asian toimeksiantoon liittyen. Hän totesi puhelun alussa ilmoittaneensa, ettei ole varma, missä Etelä-Suomen vankilassa hänen asiakkaansa tuolla hetkellä oli. Kertomansa mukaan hän ei tiedustellut…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/aoa-vangin-asianajajan-tulee-olla-mahdollista-jattaa-soittopyynto-paamiehelleen-ja-saada-selville-missa-vankilassa-tama-kulloinkin-on/
12.9.2023 Oikeusuutiset

KHO vahvisti Postille asetetun 100.000 euron seuraamusmaksun sähköisen osoitteenmuutospalvelun tietosuojan puutteiden vuoksi

KHO:2023:81 Tietosuoja – Hallinnollinen seuraamusmaksu – Henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyys – Tietojen toimittaminen rekisteröidylle – Postin sähköinen osoitteenmuutospalvelu – Sähköinen muuttoilmoitus – Yhteystietojen luovuttaminen Asiassa oli kysymys siitä, oliko Posti Oy:n sähköisen osoitteenmuutospalvelun yhteydessä suorittama henkilötietojen käsittely ollut yleisessä tietosuoja-asetuksessa edellytetyn mukaisesti läpinäkyvää ja oliko yhtiö toimittanut sähköisten muuttoilmoitusten tekemisen yhteydessä…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/kho-vahvisti-postille-asetetun-100-000-euron-seuraamusmaksun-sahkoisen-osoitteenmuutospalvelun-tietosuojan-puutteiden-vuoksi/
27.6.2023 Tiedotteet

Asianajajaliiton toimisto on suljettu heinäkuun ajan

Asianajajaliiton toimisto ja asiakaspalvelu ovat suljettuja heinäkuun ajan. Palvelemme jälleen 1.8.2023 alkaen. Löydät yhteystietomme verkkosivuiltamme.  Myös valvontalautakunnan toimisto ja kanteluneuvonta ovat kiinni 1.–31.7.2023. Toimiston ollessa suljettu valvontalautakunnan tavoittaa ainoastaan sähköpostitse, mutta myös puhelimitse jälleen 1.8.2023 alkaen. Katso valvontalautakunnan yhteystiedot tästä.  Oikein hyvää ja rentouttavaa kesää!

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/asianajajaliiton-toimisto-on-suljettu-heinakuun-ajan-2/
23.5.2023 Oikeusuutiset

HaO: Tieto asianajajan asiakkaasta ja toimeksiannosta ovat vain tapaohjeiden perusteella vaitiolovelvollisuuden piirissä – kyse ei lailla salaiseksi määrätystä tiedosta

Poh­jois-Suo­men HAO: Asiakirjajulkisuus – Valvontalautakunta – Asianajosalaisuus – Vaitiolovelvollisuus Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimiva valvontalautakunta oli päättänyt toimittaa erääseen asianajajaan kohdistuneeseen valvonta-asiaan liittyvät asiakirjat tietoja pyytäneelle A:lle osittain salattuina siten, että asianajajista annetun lain (asianajajalaki) mukaiset asianajosalaisuuden piiriin kuuluvaksi katsotut tiedot ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) perusteella liikesalaisuutta koskevat…

https://asianajajaliitto.fi/2023/05/hao-tieto-asianajajan-asiakkaasta-ja-toimeksiannosta-ovat-vain-tapaohjeiden-perusteella-vaitiolovelvollisuuden-piirissa-kyse-ei-lailla-salaiseksi-maaratysta-tiedosta/
27.2.2023 Oikeusuutiset

Musiikkituottajien vaatimus saada tekijänoikeuksia loukkaavien verkkosivustojen rekisteröinnista vastanneiden tunnistamistiedot hylättiin selvästi perusteettomana

MAO: Sony Music Entertainment Finland Oy, Universal Music Oy ja Warner Music Finland Oy > Sarek Oy tekijänoikeus – selvästi perusteeton vaatimus Sony Music Entertainment Finland Oy, Universal Music Oy ja Warner Music Finland Oy (jäljempänä myös hakijat) ovat markkinaoikeuteen toimittamassaan hakemuksessa pyytäneet, että markkinaoikeus määrää tekijänoikeuksia loukkaavien verkkosivustojen mp3juices.cc,…

https://asianajajaliitto.fi/2023/02/musiikkituottajien-vaatimus-saada-tekijanoikeuksia-loukkaavien-verkkosivustojen-rekisteroinnista-vastanneiden-tunnistamistiedot-hylattiin-selvasti-perusteettomana/
5.7.2022 Oikeusuutiset

Teoksen jakaminen BitTorrent parvessa osoittaa lähtökohtaisesti aineiston saataville saattamisen olleen laajaa vaikka yksittäisen käyttäjän merkitys on voinut olla vähäinen

KKO:2022:47 Tekijänoikeus – Yksityisyyden suoja Yhtiö vaati teleyrityksen velvoittamista luovuttamaan sille yhteystiedot 34 teleliittymästä, joista oli yhtiön mukaan tekijän oikeuksien suojan kannalta merkittävässä määrin saatettu yleisön saataviin yhtiön tekijänoikeudella suojattua aineistoa ilman yhtiön suostumusta. Markkinaoikeus määräsi teleyrityksen luovuttamaan yhteystiedot viidestä teleliittymästä hyläten hakemuksen muilta osin. Kysymys siitä, oliko tekijänoikeudella suojattua…

https://asianajajaliitto.fi/2022/07/teoksen-jakaminen-bittorrent-parvessa-osoittaa-lahtokohtaisesti-aineiston-saataville-saattamisen-olleen-laajaa-vaikka-yksittaisen-kayttajan-merkitys-on-voinut-olla-vahainen/
22.6.2022 Tiedotteet

Asianajajaliiton toimisto on suljettu heinäkuun ajan

Asianajajaliiton toimisto ja asiakaspalvelu ovat suljettuja heinäkuun ajan. Palvelemme jälleen 1.8. alkaen. Löydät yhteystietomme verkkosivuiltamme. Myös valvontalautakunnan toimisto ja kanteluneuvonta ovat kiinni 1.–31.7.2022. Toimiston ollessa suljettu valvontalautakunnan tavoittaa ainoastaan sähköpostitse, mutta myös puhelimitse jälleen 1.8.2022 alkaen. Katso valvontalautakunnan yhteystiedot tästä. Oikein hyvää juhannusta ja rentouttavaa kesää!

https://asianajajaliitto.fi/2022/06/asianajajaliiton-toimisto-on-suljettu-heinakuun-ajan/
8.12.2021 Oikeusuutiset

Helsingin hallinto-oikeus, markkinaoikeus ja työtuomioistuin muuttavat väistötiloihin

Hel­sin­gin hal­lin­to-oi­keu­den, mark­ki­na­oi­keu­den ja työ­tuo­miois­tui­men osoi­te muut­tuu 27.12.2021 al­kaen. Uusi osoi­te on Sör­näis­ten­ka­tu 1, 00580 Hel­sin­ki. Tuo­miois­tui­met toi­mi­vat väis­tö­ti­lois­sa ar­viol­ta noin puo­len­tois­ta vuo­den ajan, kun Pa­si­las­sa si­jait­se­va Tuo­miois­tui­met-talo pe­rus­kor­ja­taan. Tuomioistuimien muut yhteystiedot säilyvät ennallaan. Muutto ei myöskään vaikuta tuomioistuimien kirjaamojen tai asiakaspalvelujen aukioloaikoihin. Viranomaisia, joiden päätöksiin haetaan muutosta valittamalla Helsingin…

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/helsingin-hallinto-oikeus-markkinaoikeus-ja-tyotuomioistuin-muuttavat-vaistotiloihin/