Teoksen jakaminen BitTorrent parvessa osoittaa lähtökohtaisesti aineiston saataville saattamisen olleen laajaa vaikka yksittäisen käyttäjän merkitys on voinut olla vähäinen

5.7.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2022:47 Tekijänoikeus – Yksityisyyden suoja

Yhtiö vaati teleyrityksen velvoittamista luovuttamaan sille yhteystiedot 34 teleliittymästä, joista oli yhtiön mukaan tekijän oikeuksien suojan kannalta merkittävässä määrin saatettu yleisön saataviin yhtiön tekijänoikeudella suojattua aineistoa ilman yhtiön suostumusta. Markkinaoikeus määräsi teleyrityksen luovuttamaan yhteystiedot viidestä teleliittymästä hyläten hakemuksen muilta osin.

Kysymys siitä, oliko tekijänoikeudella suojattua aineistoa saatettu yleisön saataviin tekijänoikeuslain 60 a §:ssä tarkoitetuin tavoin tekijän oikeuksien suojan kannalta merkittävässä määrin.

KKO:2022:47

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments