Generic filters
Exact matches only
5.7.2022 Oikeusuutiset

Teoksen jakaminen BitTorrent parvessa osoittaa lähtökohtaisesti aineiston saataville saattamisen olleen laajaa vaikka yksittäisen käyttäjän merkitys on voinut olla vähäinen

KKO:2022:47 Tekijänoikeus – Yksityisyyden suoja Yhtiö vaati teleyrityksen velvoittamista luovuttamaan sille yhteystiedot 34 teleliittymästä, joista oli yhtiön mukaan tekijän oikeuksien suojan kannalta merkittävässä määrin saatettu yleisön saataviin yhtiön tekijänoikeudella suojattua aineistoa ilman yhtiön suostumusta. Markkinaoikeus määräsi teleyrityksen luovuttamaan yhteystiedot viidestä teleliittymästä hyläten hakemuksen muilta osin. Kysymys siitä, oliko tekijänoikeudella suojattua…

https://asianajajaliitto.fi/2022/07/teoksen-jakaminen-bittorrent-parvessa-osoittaa-lahtokohtaisesti-aineiston-saataville-saattamisen-olleen-laajaa-vaikka-yksittaisen-kayttajan-merkitys-on-voinut-olla-vahainen/
29.6.2021 Oikeusuutiset

EU-tuomioistuin: Verkkoalustojen ylläpitäjät eivät lähtökohtaisesti itse suorita sellaisten tekijänoikeudella suojattujen sisältöjen yleisölle välittämistä, jotka käyttäjät lataavat alustalle laittomasti

Unionin oikeuden nykytilassa verkkoalustojen ylläpitäjät eivät lähtökohtaisesti itse suorita sellaisten tekijänoikeudella suojattujen sisältöjen yleisölle välittämistä, jotka niiden alustojen käyttäjät lataavat alustalle laittomasti Kyseiset ylläpitäjät suorittavat kuitenkin tällaisen välittämisen tekijänoikeuden vastaisesti, jos ne pelkän alustojen käyttöön antamisen lisäksi myötävaikuttavat siihen, että yleisölle annetaan pääsy näihin sisältöihin. Ensimmäisen asian (C-682/18) taustalla olevassa…

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/eu-tuomioistuin-verkkoalustojen-yllapitajat-eivat-lahtokohtaisesti-itse-suorita-sellaisten-tekijanoikeudella-suojattujen-sisaltojen-yleisolle-valittamista-jotka-kayttajat-lataavat-alustalle-laittoma/
15.3.2021 Oikeusuutiset

EU-tuomioistuimen tuomio oikeudesta sisällyttää teos kolmannen osapuolen internetsivulle

Kun tekijänoikeuden haltija on toteuttanut tai velvoittanut toteuttamaan framingin käyttämisen vastaisia rajoittavia toimenpiteitä, teoksen sijoittaminen tämän tekniikan avulla kolmannen osapuolen internetsivulle merkitsee kyseisen teoksen saattamista uuden yleisön saataviin Tähän yleisölle välittämiseen on näin ollen saatava tekijänoikeuden haltijan lupa Stiftung Preußischer Kulturbesitz -niminen saksalainen säätiö (SPK) vastaa Deutsche Digitale Bibliothekin, joka…

https://asianajajaliitto.fi/2021/03/eu-tuomioistuimen-tuomio-oikeudesta-sisallyttaa-teos-kolmannen-osapuolen-internetsivulle/
11.7.2019 Oikeusuutiset

Markkinaoikeus hylkäsi hyvityskanteen tv-sarjan oikeudettomasta levittämisestä

Tekijänoikeus – yleisön saataviin saattaminen – hyvitys … asiassa esitetty näyttö on ristiriitaista sen suhteen, onko Black Sails -televisiosarjan 12 eri jaksoa jakanut vain yksi henkilö vai onko jakajia ollut useampia. Markkinaoikeus arvioi, että sitä tapahtumainkulkua, jonka mukaan kyseessä on ollut vain yksi henkilö, on pidettävä jonkin verran todennäköisempänä kuin…

https://asianajajaliitto.fi/2019/07/markkinaoikeus-hylkasi-hyvityskanteen-tv-sarjan-oikeudettomasta-levittamisesta/