Markkinaoikeus hylkäsi hyvityskanteen tv-sarjan oikeudettomasta levittämisestä

11.7.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tekijänoikeus – yleisön saataviin saattaminen – hyvitys

… asiassa esitetty näyttö on ristiriitaista sen suhteen, onko Black Sails -televisiosarjan 12 eri jaksoa jakanut vain yksi henkilö vai onko jakajia ollut useampia. Markkinaoikeus arvioi, että sitä tapahtumainkulkua, jonka mukaan kyseessä on ollut vain yksi henkilö, on pidettävä jonkin verran todennäköisempänä kuin vaihtoehtoista tapahtumainkulkua.

95. Näyttö on ristiriitaista myös koskien sitä tapahtumainkulkua, että kyseessä oleva henkilö on ollut nimenomaan A. Ristiriitaisuudet koskevat edeltä tarkemmin ilmenevin tavoin käytettyjä päätelaitteita, käyttöjärjestelmiä, BitTorrent-ohjelmia ja A:n tapaa katsoa elokuvia ja televisiosarjoja sekä A:n internetliittymästä tapahtuneita yhdistymisiä muita teoksia kuin Black Sails-jaksoja sisältäviin BitTorrent-parviin. Markkinaoikeuden arvion mukaan sitä vaihtoehtoa, että jakaja on ollut A tai hänen perheenjäsenensä, on kuitenkin pidettävä todennäköisempänä kuin sitä, että kyseessä on ollut A:n naapurin perheenjäsen. Edelleen markkinaoikeuden arvion mukaan sitä, että A:n perheenjäsenistä jakaja on ollut A, on pidettävä todennäköisempänä kuin sitä, että kyseessä on ollut muu A:n perheenjäsen, kun otetaan huomioon se, että A ei ole asiassa millään lailla yksilöinyt hänen perheenjäsentensä internetyhteyden käytön ajankohtia tai käytön laatua.

96. Kokonaisarviona asiassa esitystä näytöstä markkinaoikeus toteaa seuraavan. Edellä lausutuin tavoin eri vaihtoehtoisten tapahtumainkulkujen osalta jää melko paljon epävarmuustekijöitä. Esitetyn näytön perusteella on siten jäänyt epävarmaksi, että vastaaja olisi suorittanut nyt kysymyksessä olevat oikeudenloukkaukset. Näin ollen markkinaoikeus kaikkia seikkoja kokonaisuutena arvioituaan katsoo, ettei kantaja ole esittänyt riittävän uskottavaa näyttöä siitä, että A on itse henkilökohtaisesti saattanut kysymyksessä olevia kantajan teoksia taikka osaakaan niistä yleisön saataviin BitTorrent-vertaisverkossa. Näin ollen kanne on hylättävä.

MAO:299/19

Avainsanat