Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
14.2.2020 Oikeusuutiset

EIT: Rattijuopon sormenjälkien ja DNA-tunnisteen säilyttäminen ilman määräaikaa rikkoi yksityiselämän suojaa

The case Gaughran v. the United Kingdom (application no. 45245/15) concerned a complaint about the indefinite retention of personal data (DNA profile, fingerprints and photograph) of a man who had a spent conviction for driving with excess alcohol in Northern Ireland. In today’s Chamber judgment in the case the European…

https://asianajajaliitto.fi/2020/02/eit-rattijuopon-sormenjalkien-ja-dna-tunnisteen-sailyttaminen-ilman-maaraaikaa-rikkoi-yksityiselaman-suojaa/
17.10.2019 Oikeusuutiset

EIT: Supermarketin työntekijöiden salainen videovalvonta ei loukannut heidän yksityisyyttään

Spanish supermarket cashiers covertly filmed by security cameras did not suffer a violation of their privacy rights In today’s Grand Chamber judgment in the case of López Ribalda and Others v. Spain (applications nos. 1874/13 and 8567/13) the European Court of Human Rights held, by 14 votes to three, that…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/eit-supermarketin-tyontekijoiden-salainen-videovalvonta-ei-loukannut-heidan-yksityisyyttaan/
3.10.2019 Oikeusuutiset

Facebook hävisi juttunsa EU-tuomioistuimessa

EU-tuomioistuin: Eva Glawischnig-Piesczek v. Facebook Ireland Ltd EU law does not preclude a host provider such as Facebook from being ordered to remove identical and, in certain circumstances, equivalent comments previously declared to be illegal In addition EU law does not preclude such an injunction from producing effects worldwide, within…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/facebook-havisi-juttunsa-eu-tuomioistuimessa/
3.10.2019 Oikeusuutiset

Evästeiden tallentaminen edellyttää internetkäyttäjien aktiivista suostumusta

Valmiiksi rastitettu ruutu ei siten ole riittävä. Saksan kuluttajaneuvontajärjestöjen keskusjärjestö riitautti saksalaisissa tuomioistuimissa sen, että Planet49-niminen saksalainen yhtiö käytti verkossa mainostarkoituksessa järjestettyjen arvontojen yhteydessä valmiiksi rastitettua ruutua, jolla internetkäyttäjät, jotka halusivat osallistua arvontoihin, ilmaisivat suostumuksensa evästeiden1 tallentamiseen. Kyseisillä evästeillä oli tarkoitus kerätä tietoja Planet49:n yhteistyökumppaneiden tuotteiden mainostarkoituksessa. Bundesgerichtshof (liittovaltion ylin…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/evasteiden-tallentaminen-edellyttaa-internetkayttajien-aktiivista-suostumusta/
28.8.2019 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta laiksi lastensuojelulain muuttamiseksi

Dnro 28/2019 Lausuntopyyntönne: STM/1770/2019, 3.7.2019 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI LASTENSUOJELULAIN MUUTTAMISESTA JA LAIKSI LASTENSUOJELULAIN MUUTTAMISESTA ANNETUN LAIN VOIMAANTULOSÄÄNNÖKSEN MUUTTAMISESTA Esityksessä ehdotetaan tarkennettavan itsenäisyysvarojen viimesijaiseksi maksupäiväksi ajankohta, jolloin nuori täyttää 25 vuotta. Esityksessä ehdotetaan lisäksi tehtäväksi korjaukset lastensuojelulaissa oleviin hallintolainkäyttölain viittauksiin ja muutettaisiin ne viittaussäännöksiksi uuteen lakiin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa. Tämä tarkoittaisi,…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/lausunto-he-luonnoksesta-laiksi-lastensuojelulain-muuttamiseksi/
16.5.2019 Lausunnot

Lausunto henkilötodistelun vastaanottamisesta kuva- ja äänitallenteelta hovioikeudessa

Dnro 04/2019   Lausuntopyyntönne: OM033:00/2018, 19.3.2019 HENKILÖTODISTELUN VASTAANOTTAMINEN VIDEOTALLENTEELTA HOVIOIKEUDESSA   Suomen Asianajajaliitto kannattaa käräjäoikeudessa vastaanotettavan henkilötodistelun tallentamista videolle sillä edellytyksellä, että: Todistelusta kyetään tekemään sisällöllisesti laadukas videotallenne Videotallennetta voidaan hyödyntää muutoksenhaussa tavalla, joka parantaa oikeusturvaa ja alentaa käsittelykustannuksia.   Tallenteet ovat käyttökelpoisia vain, jos niiden sisältö on niin laadukas,…

https://asianajajaliitto.fi/2019/05/lausunto-henkilotodistelun-vastaanottamisesta-kuva-ja-aanitallenteelta-hovioikeudessa-2/
3.10.2018 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuimen tuomio tietosuojaa koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Sähköinen viestintä – Henkilötietojen käsittely – Direktiivi 2002/58/EY – 1 ja 3 artikla – Soveltamisala – Sähköisen viestinnän luottamuksellisuus – Suoja – 5 artikla ja 15 artiklan 1 kohta – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 7 ja 8 artikla – Sähköisten viestintäpalvelujen tarjoamisen yhteydessä käsitellyt tiedot – Kansallisten viranomaisten…

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/eun-tuomioistuimen-tuomio-tietosuojaa-koskevassa-asiassa/
7.8.2018 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta laiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä

Dnro 38/2018   Lausuntopyyntönne: VM008:00/2017, 14.6.2018 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI PANKKI- JA MAKSUTILIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄSTÄ JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI   Lakiehdotus pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä Hallituksen esitysluonnos liittyy Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) (2018/843) (ns. viides rahanpesudirektiivi) kansalliseen täytäntöönpanoon.   Viidennessä rahanpesudirektiivissä jäsenvaltioille asetetaan velvollisuus ottaa käyttöön…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/lausunto-he-luonnoksesta-laiksi-pankki-ja-maksutilien-valvontajarjestelmasta/
10.7.2018 Oikeusuutiset

Rikoksentekijän kuvan julkaiseminen Facebookissa loukkasi yksityisyyden suojaa

KKO:2018:51 Yksityiselämän suoja – Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen Sananvapaus A oli julkaissut internetissä Pedofilian uhrien puolesta -nimisellä avoimella Facebook-sivustolla B:n valokuvan sekä linkittänyt sen uutissivustolla olleeseen uutiseen siitä, että nimeltä mainittu B oli noin neljä kuukautta aiemmin tuomittu vankeusrangaistukseen törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla A:n katsottiin…

https://asianajajaliitto.fi/2018/07/rikoksentekijan-kuvan-julkaiseminen-facebookissa-loukkasi-yksityisyyden-suojaa/
22.12.2016 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio: Jäsenvaltiot eivät voi asettaa yleistä tietojen säilyttämisvelvollisuutta sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajille

Sähköinen viestintä – Henkilötietojen käsittely – Sähköisen viestinnän luottamuksellisuus – Suoja – Direktiivi 2002/58/EY – 5, 6 ja 9 artikla ja 15 artiklan 1 kohta – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 7, 8 ja 11 artikla ja 52 artiklan 1 kohta – Kansallinen lainsäädäntö – Sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajat – Liikenne- ja…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/eun-tuomioistuimen-tuomio-jasenvaltiot-eivat-voi-asettaa-yleista-tietojen-sailyttamisvelvollisuutta-sahkoisten-viestintapalvelujen-tarjoajille/