KKO pidensi vuosia sitten päättyneiden oikeudenkäyntien salassapitoa koskevaa määräaikaa 40 vuodella

7.4.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2022:24 Oikeudenkäynnin julkisuus – Henkilöllisyyden julkisuus – Oikeudenkäyntiasiakirjan julkisuus – Tuomioistuimen ratkaisun julkisuus – Salassapito – Salassapitoaika

Salassapitorikosta ja yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä koskevassa rikosasiassa oli käsitelty erityisen arkaluonteisia tietoja asianomistajien yksityiselämästä. Sen vuoksi asianomistajien henkilöllisyys tuomioissa ja muu oikeudenkäyntiaineisto oli määrätty oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain (945/1984) nojalla salassa pidettäviksi. Salassapitoaika oli määrätty päättymään 18 vuoden kuluttua asian vireilletulosta.

Korkein oikeus pidensi salassapitoaikaa asianomistajan hakemuksen mukaisesti 40 vuodella.

KKO:2022:24

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments