Takavarikko ei ole käytettävissä kun esitutkintaviranomainen haluaa VPN-yhteydellä salatun viestinnän osapuolen IP-osoitteen

5.4.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2022:23 Pakkokeino – Takavarikko

A Oyj tarjosi virtuaalisen erillisverkon (VPN) avulla toteutettavaa palvelua, joka salasi palvelun käyttäjän todellisen IP-osoitteen. Keskusrikospoliisi oli vieraan valtion oikeusapupyynnön perusteella takavarikoinut vieraassa valtiossa vireillä olevaan rikostutkintaan liittyen A Oyj:n hallusta lokitietoja, jotka muun ohella paljastivat käyttäjän todellisen IP-osoitteen.

Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevillä perusteilla, että A Oyj:tä oli pidettävä viestinnän välittäjänä ja että pakkokeinolain 7 luvun 4 §:n mukainen takavarikoimis- ja jäljentämiskielto koski myös viestinnän välittäjän hallussa olevaa säännöksessä tarkoitettua tunnistamistietoa. A Oyj:n hallusta ei saanut takavarikoida eikä jäljentää yksityisyyden suojan alaan kuuluvia tunnistamistietoina pidettäviä lokitietoja.

Pakkokeinolain 7 luvun 4 §:n takavarikoimiskieltoa koskevan säännöksen perusteluista käy puolestaan ilmi lainsäädännön tavoite estää se, että takavarikolla kierretään telepakkokeinojen käytölle laissa asetettua korkeaa kynnystä

KKO:2022:23

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments