Toimittajalle ei annettu kopioita todisteina käytetyistä videotallenteista

25.3.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hel­Ho:2023:15 Oikeudenkäynnin julkisuus – Oikeudenkäyntiasiakirjan julkisuus – Kopion antaminen videotallenteesta – Lapsen oikeudet

Hovioikeus katsoi, että oli syytä olettaa, että kopioiden antaminen todisteina esitetyistä videotallenteista voisi johtaa niissä esiintyvien alle 18-vuotiaiden lasten yksityisyyden suojan loukkaamiseen.

Toimittaja on pyytänyt kopioita käräjäoikeudessa todisteina esitetyistä videotallenteista.

Yhden asianosaisen huoltaja on vastustanut hakemusta. Syyttäjä on puolestaan ilmoittanut, ettei hän nähnyt estettä tallenteiden luovuttamiselle. Muita lausumia ei ole annettu.

Todisteina esitetyistä tallenteista on nähtävissä ja osin selvästi tunnistettavissa tässä jutussa asianosaisina olevia ja muita alle 18-vuotiaita lapsia. Kohdassa 6-7 /1 esitetyllä videolla on kuvattu 15-vuotiaan asianomistajan kasvoilla olevia vammoja ja kohdassa 6-7 /2 tähän kohdistuvaa väkivaltaa. Kohdassa 6-7 /3 olevalla, todisteena esitetyllä tallenteella on kuulusteltu esitutkinnassa rikolliseen tekoon epäiltynä alle 15-vuotiasta lasta.

Hovioikeus katsoo, että tässä tapauksessa on syytä olettaa, että kopioiden antaminen pyydetyistä tallenteista voisi johtaa oikeudenkäynnin julkisuuslain 13 §:n 2 momentissa tarkoitetuin tavoin niissä esiintyvien alle 18-vuotiaiden lasten yksityisyyden suojan loukkaamiseen. Toisaalta on otettava huomioon, että oikeudenkäynti on ollut julkinen ja tallenteet ovat nähtävissä tuomioistuimessa. Osaa niiden sisällöstä on myös selostettu käräjäoikeuden tuomiossa. Oikeudenkäynnin julkisuuden tosiasiallisen toteutumisen ei voida katsoa estyvän, vaikkei kopioita tallenteista luovutettaisikaan. Näin ollen oikeudenkäynnin julkisuusperiaatetta ja yksityisyyden suojaa vastakkain punnittuaan hovioikeus ei pidä oikeudenkäynnin julkisuusperiaatteen toteutumisen kannalta tarpeellisena, että kopiot tallenteista luovutettaisiin tuomioistuimen ulkopuolelle.

Hel­Ho:2023:15

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments