Hallintokantelun tehneellä vainajan lähiomaisella ei ollut asianosaisen oikeutta saada vainajan terveystietoja

1.12.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2023:112 Asiakirjajulkisuus – Asianosaisjulkisuus – Asianosaisen tiedonsaantioikeus – Lähiomaisen tiedonsaantioikeus – Hallintokanteluun annettu päätös – Kuolleen henkilön terveystiedot

Aluehallintovirasto oli antanut päätöksen A:n hallintokantelun johdosta. A:n kantelu oli koskenut hänen liikenneonnettomuudessa menehtyneen täysi-ikäisen lapsensa B:n ajoterveyden arviointia B:n ollessa ennen onnettomuutta hoidettavana sairaalassa.

Asiassa oli kysymys siitä, oliko A:lla tekemänsä kantelun johdosta julkisuuslain 11 §:n 1 momentin mukainen asianosaisen tiedonsaantioikeus aluehallintoviraston päätökseen sisältyviin B:tä koskeviin salassa pidettäviin terveystietoihin.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei kanteluasia ollut koskenut A:n omaa etua tai oikeutta siten kuin julkisuuslain 11 §:n 1 momentissa tarkoitetaan. Näin ollen hänelle ei voitu luovuttaa aluehallintoviraston päätökseen sisältyviä salassa pidettäviä tietoja.

KHO:2023:112

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments