KHO vahvisti Postille asetetun 100.000 euron seuraamusmaksun sähköisen osoitteenmuutospalvelun tietosuojan puutteiden vuoksi

12.9.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2023:81 Tietosuoja – Hallinnollinen seuraamusmaksu – Henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyys – Tietojen toimittaminen rekisteröidylle – Postin sähköinen osoitteenmuutospalvelu – Sähköinen muuttoilmoitus – Yhteystietojen luovuttaminen

Asiassa oli kysymys siitä, oliko Posti Oy:n sähköisen osoitteenmuutospalvelun yhteydessä suorittama henkilötietojen käsittely ollut yleisessä tietosuoja-asetuksessa edellytetyn mukaisesti läpinäkyvää ja oliko yhtiö toimittanut sähköisten muuttoilmoitusten tekemisen yhteydessä rekisteröidyille eräät tiedot oikea-aikaisesti. Kysymys koski tietoa siitä, että muuttuneet yhteystiedot samalla päivittyivät tietyille organisaatioille, sekä tietoa siitä, että rekisteröidyllä eli muuttoilmoituksen tekijällä oli oikeus kieltää mainittu yhteystietojen luovuttaminen.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että yleisen tietosuoja-asetuksen 12 artiklan 1 kohdassa ja 13 artiklan 1 ja 2 kohdassa, joissa käytetään ilmaisua ”tietojen toimittaminen”, edellytettiin rekisterinpitäjältä aktiivisia toimenpiteitä sanotuissa kohdissa tarkoitettujen tietojen saattamiseksi rekisteröityjen tietoon. Posti Oy:n ei käsillä olleen asian olosuhteissa voitu katsoa saattaneen tietoja edellä tarkoitetusta tietojen luovuttamisesta tietyille organisaatioille ja oikeudesta kieltää mainittu yhteystietojen luovuttaminen aktiivisin toimenpitein ja selkeästi niille sähköisen muuttoilmoituksen tehneille henkilöille, jotka eivät olleet saaneet postinohjauspalveluiden tuote-ehtoja hyväksyttäväkseen.

Korkein hallinto-oikeus katsoi lisäksi, että seuraamuskollegio oli yleisen tietosuoja-asetuksen rikkomisen takia voinut määrätä Posti Oy:lle 100 000 euron suuruisen hallinnollisen seuraamusmaksun. Keskeisimpänä seikkana seuraamusmaksun määräämisen edellytyksiä koskevassa korkeimman hallinto-oikeuden arvioinnissa oli se, että yhtiön sähköisellä osoitteenmuutospalvelulla, jota voitiin käyttää samalla myös muuttoilmoituksen tekemiseen Digi- ja väestötietovirastolle, oli erittäin paljon käyttäjiä, ja oli oletettavaa, että käyttäjien tietotekniset valmiudet vaihtelivat.

KHO:2023:81

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments