Helsingin hallinto-oikeus, markkinaoikeus ja työtuomioistuin muuttavat väistötiloihin

8.12.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hel­sin­gin hal­lin­to-oi­keu­den, mark­ki­na­oi­keu­den ja työ­tuo­miois­tui­men osoi­te muut­tuu 27.12.2021 al­kaen. Uusi osoi­te on Sör­näis­ten­ka­tu 1, 00580 Hel­sin­ki. Tuo­miois­tui­met toi­mi­vat väis­tö­ti­lois­sa ar­viol­ta noin puo­len­tois­ta vuo­den ajan, kun Pa­si­las­sa si­jait­se­va Tuo­miois­tui­met-talo pe­rus­kor­ja­taan.

Tuomioistuimien muut yhteystiedot säilyvät ennallaan. Muutto ei myöskään vaikuta tuomioistuimien kirjaamojen tai asiakaspalvelujen aukioloaikoihin.

Viranomaisia, joiden päätöksiin haetaan muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen, markkinaoikeuteen tai työtuomioistuimeen, pyydetään ottamaan muutos huomioon valitusosoituksissaan ja muutoin toiminnassaan.

Helsingin hallinto-oikeus, markkinaoikeus ja työtuomioistuin muuttavat väistötiloihin

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments