Elokuvan oikeudenhaltija voi teollis-ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseksi vaatia ylläpitäjältä yksinomaan asianomaisen käyttäjän postiosoitteen muttei muita yhteystietoja

13.7.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kun elokuva ladataan laittomasti YouTuben kaltaiselle palvelualustalle, oikeudenhaltija voi teollis-ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annetun direktiivin nojalla vaatia ylläpitäjältä yksinomaan asianomaisen käyttäjän postiosoitteen muttei hänen sähköposti-tai IP-osoitettaan tai puhelinnumeroaan

Unionin tuomioistuin on 9.7.2020 antamassaan tuomiossa Constantin Film Verleih (C-264/19) todennut, että kun video palvelualustalle ilman tekijänoikeuden haltijan suostumusta direktiivissä 2004/481 ei velvoiteta oikeusviranomaisia määräämään, että videopalvelualustan ylläpitäjän on toimitettava riidanalaisen elokuvan ladanneen käyttäjän sähköpostiosoite, IP-osoite tai puhelinnumero. Direktiivissä, jossa säädetään immateriaalioikeutta loukanneiden henkilöiden ”osoitteiden” toimittamisesta, tarkoitetaanyksinomaan postiosoitetta.

Elokuvat Parker ja Scary Movie 5 ladattiin vuosina 2013 ja 2014 YouTube-videoalustalle ilman Constantin Film Verleihin, jolla on Saksassa kyseisten teosten yksinomaiset hyödyntämisoikeudet, suostumusta. Niitä on katseltu alustalla useita kymmeniä tuhansia kertoja. Constantin Film Verleih vaati siis YouTubelta ja Googlelta, joka on ensiksi mainitun emoyhtiö ja johon käyttäjien on ensin rekisteröidyttävä käyttäjätilin kautta, että ne antavat sille kaikki tiedot jokaisesta käyttäjästä, joka on ladannut teoksia verkkoon. Kumpikin yhtiö kieltäytyi toimittamasta Constantin Film Verleihille näitä käyttäjiä koskeviatietojaja erityisesti heidän sähköpostiosoitettaanja puhelinnumeroaansekä IP-osoitteita, joita he olivat käyttäneet sekä ladatessaan asianomaisia tiedostoja verkkoon että käyttäessään viimeksi Google/YouTube-tiliään.

Pääasian ratkaisu riippui siitä, kuuluvatko tällaiset tiedot direktiivissä 2004/48 tarkoitetun osoitteiden käsitteen piiriin. Kyseisessä direktiivissä säädetään, että oikeusviranomaiset voivat määrätä antamaan tietoja sellaisten tavaroiden tai palvelujen alkuperästä ja jakeluverkosta, jotka loukkaavat immateriaalioikeutta. Näihin tietoihin kuuluvat muun muassa immateriaalioikeutta loukkaavien tavaroiden tai palvelujen tuottajien, jakelijoiden ja toimittajien ”osoitteet”.

Unionin tuomioistuin totesi ensimmäiseksi, että ilmaisun ”osoite” tavanomaisessa merkityksessä sillä tarkoitetaan ainoastaan postiosoitetta eli tietyn henkilön koti-tai asuinpaikkaa. Tästä seuraa, että kun kyseistä ilmaisua käytetään ilman muuta täsmennystä, kuten direktiivissä 2004/48, sillä ei tarkoiteta sähköpostiosoitetta, puhelinnumeroa tai IP-osoitetta. Toiseksi direktiivin 2004/48 antamiseen johtaneisiin valmisteluasiakirjoihin2ei sisälly minkäänlaista viitettä siitä, että ilmaisulla ”osoite” olisi ymmärrettävä tarkoitettavan kyseessä olevien henkilöiden postiosoitteen lisäksi myös heidän sähköpostiosoitettaan, puhelinnumeroaan tai IP-osoitettaan. Kolmanneksi muiden sellaisten unionin oikeuden toimien tutkinnasta, jotka koskevat sähköpostiosoitetta tai IP-osoitetta, ilmenee, ettei missään niistä käytetä ilmaisua ”osoite” osoittamaan puhelinnumeroa, IP-osoitetta tai sähköpostiosoitetta ilman muuta täsmennystä.

Kyseinen tulkinta on unionin tuomioistuimen mukaan direktiivin 2004/48 tiedonsaantioikeutta koskevalla säännöksellä tavoitellun päämäärän mukainen. Kun näet otetaan huomioon se, että vähimmäistason yhdenmukaistaminen koskee immateriaalioikeuksien noudattamisen varmistamista yleisellä tasolla,tämä yhdenmukaistaminen on mainitun säännöksen mukaan rajattu tarkoin määriteltyihin tietoihin. Kyseisen säännöksen tarkoituksena on lisäksi sovittaa yhteen eri oikeuksien kunnioittaminen ja etenkin oikeudenhaltijoiden tiedonsaantioikeuden ja käyttäjillä henkilötietojen suojaan olevan oikeuden kunnioittaminen.

Unionin tuomioistuin päätteli tässä tilanteessa, että direktiiviin 2004/48 sisältyvällä osoitteiden käsitteellä ei tarkoiteta verkkoon immateriaalioikeutta loukkaavia tiedostoja ladanneen käyttäjän osalta hänen sähköpostiosoitettaan, puhelinnumeroaan ja näiden tiedostojen lataamiseen käytettyä IP-osoitetta tai IP-osoitetta, jota hän on viimeksi käyttänyt käyttäjätilin käyttämiseksi.

Unionin tuomioistuin täsmensi kuitenkin, että jäsenvaltioilla on mahdollisuus antaa immateriaalioikeuksien haltijoille oikeus saada laajempia tietoja, kunhan kuitenkin taataan kyseessä olevien eri perusoikeuksien oikeudenmukainen tasapaino ja suhteellisuusperiaatteen kaltaistenmuiden unionin oikeuden yleisten periaatteiden noudattaminen.

Tiedottet: fi sv

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments