Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
15.5.2015 Oikeusuutiset

Euroopan komissio: Euroopalle agenda muuttoliikkeen kokonaishallinnan parantamiseksi

Euroopan komission 13.5 julkaisemassa Euroopan muuttoliikeagendassa esitetään toimet, jotka toteutetaan välittömästi Välimerellä vallitsevan kriisitilanteen johdosta, sekä toimet, jotka toteutetaan lähivuosina muuttoliikkeen kokonaishallinnan parantamiseksi. Välimeren henkensä kaupalla ylittämään pyrkivien tuhansien siirtolaisten kohtalo on järkyttävä, ja on selvää, ettei yksikään jäsenvaltio voi eikä sen pidä yksin selviytyä valtavasta muuttopaineesta. Agendassa esitetään sisä-…

https://asianajajaliitto.fi/2015/05/euroopan-komissio-euroopalle-agenda-muuttoliikkeen-kokonaishallinnan-parantamiseksi/
5.7.2014 Oikeusuutiset

Veronkorotus esti salakuljetussyytteen

KKO:2014:51 Veropetos – Törkeä veropetos Salakuljetus Ne bis in idem A ja B olivat tuoneet Suomeen suuria määriä nuuskaa, minkä johdosta heille vaadittiin rangaistusta salakuljetuksesta. A:lle ja B:lle oli määrätty samoihin nuuskaeriin liittyen veronkorotuksia, koska he olivat laiminlyöneet täyttää nuuskan kaupallisesta maahantuonnista seuraavan valmisteverotusta koskevan ilmoitusvelvollisuuden. Korkeimman oikeuden tuomiosta ilmenevillä…

https://asianajajaliitto.fi/2014/07/veronkorotus-esti-salakuljetussyytteen/
10.6.2014 Oikeusuutiset

Tilastokeskus: Käräjäoikeuksissa ratkaistujen rikosasioiden määrä väheni edelleen

Vuonna 2013 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 60 700 rikosoikeudellista asiaa, mikä on 2 900 asiaa vähemmän kuin vuotta aiemmin Rikoslakia vastaan tehtyjä asioita ratkaistiin 48 200 ja muita lakeja ja asetuksia vastaan tehtyjä rikosasioita 1 000. Lisäksi käräjäoikeudet ratkaisivat 11 500 muuta rikosoikeudellista asiaa. Käräjäoikeuteen joutui rikosoikeudellisissa asioissa vastaajaksi 73 000 henkilöä. Käräjäoikeuksissa ratkaistut…

https://asianajajaliitto.fi/2014/06/tilastokeskus-karajaoikeuksissa-ratkaistujen-rikosasioiden-maara-vaheni-edelleen/
9.10.2013 Oikeusuutiset

Laserosoittimien maahantuonti ei ollut kiellettyä, niiden käyttö edellyttää hyväksyttyä turvaluokitusta.

KKO:2013:73 Salakuljetus A oli tuonut maahan Yhdysvalloista postilähetyksenä 23 kappaletta laserosoittimia esittämättä maahantuonnin yhteydessä osoittimien turvallisuusluokitusta koskevia asiakirjoja. Osoittimien mukana ei myöskään ollut tyyppitarkastustodistuksia. Laserlaitteiden maahantuojan velvollisuus teettää laitteille tyyppitarkastus ennen niiden luovuttamista markkinoille tai käyttöön ei merkinnyt sitä, että maahantuonti olisi ollut kiellettyä tai edellyttänyt viranomaisen lupaa tai tarkastusta…

https://asianajajaliitto.fi/2013/10/laserosoittimien-maahantuonti-ei-ollut-kiellettya-niiden-kaytto-edellyttaa-hyvaksyttya-turvaluokitusta/
13.8.2013 Oikeusuutiset

MTV3.fi: Karu tilanne: Ihmiskauppa EU:n laajuinen ongelma

Muun muassa viime viikonloppuna Espanjan ja Ranskan poliisit purkivat kiinalaisia henkilöitä salakuljettaneen rikollisringin. He pidättivät molemmissa maissa yhteensä 75 ihmistä Kiinalaiset oli tarkoitus salakuljettaa Eurooppaan, Yhdysvaltoihin ja Turkkiin. Rikollisliigan uskotaan veloittaneen väärennetyistä henkilödokumenteista ja reitin järjestämisestä salakuljetetuilta 40 000–50 000 euroa henkilöä kohti. Työläitä tutkia Vyyhdin purkaminen oli työn takana.…

https://asianajajaliitto.fi/2013/08/mtv3-fi-karu-tilanne-ihmiskauppa-eun-laajuinen-ongelma/
16.12.2020 Oikeusuutiset

KKO kovensi rikosylikonstaapelille määrättyä rangaistusta ns. tynnyrihuumejutussa

KKO kovensi rikosylikonstaapelille määrättyä rangaistusta ns. tynnyrihuumejutussa Kor­kein oi­keus on tuo­min­nut Hel­sin­gin po­lii­si­lai­tok­sen huu­me­ri­ko­syk­si­kön ri­ko­sy­li­kons­taa­pe­li­na toi­mi­neen R:n useis­ta vir­ka­vel­vol­li­suu­den rik­ko­mi­sis­ta ja yh­des­tä vir­ka­sa­lai­suu­den rik­ko­mi­ses­ta vii­den kuu­kau­den van­keus­ran­gais­tuk­seen. Van­keus­ran­gais­tus on eh­dol­li­nen. Helsingin hovioikeus oli aiemmin tuominnut R:n asiassa sakkorangaistukseen, mutta hylännyt syyttäjän vaatimuksen R:n viraltapanosta. KKO:ssa syyttäjä vaati, että sakkorangaistus kovennetaan…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/kko-kovensi-rikosylikonstaapelille-maarattya-rangaistusta-ns-tynnyrihuumejutussa/
14.2.2019 Oikeusuutiset

Yhteisellä nuuskan salakuljetusmatkalla olleet tuomittiin yhteisvastuulliseen verovelvollisuteen toistensa nuuskan osalta

Helsingin HAO: Valmistevero – Nuuska – Verovelvollisuus – Toisessa jäsenvaltiossa verotetut tuotteet – Yksityishenkilön tuomiset – Hallussapito – Kaupallinen tarkoitus A:n ja B:n epäiltiin syyllistyneen törkeään veropetokseen ja salakuljetukseen tuomalla maahan suuren määrän nuuskaa vuosina 2013-2015. Tulli määräsi A:n ja B:n yhteisvastuullisiksi verovelvollisiksi yhteisillä hankintamatkoilla hankituista nuuskista. Molemmat olivat ostaneet…

https://asianajajaliitto.fi/2019/02/yhteisella-nuuskan-salakuljetusmatkalla-olleet-tuomittiin-yhteisvastuulliseen-verovelvollisuteen-toistensa-nuuskan-osalta/
3.12.2013 Oikeusuutiset

Euroopan komissio: Eurosurin avulla pelastetaan ihmishenkiä ja estetään rikoksia EU:n rajoilla

Euroopan rajavalvontajärjestelmä Eurosur aloitti toimintansa 2. joulukuuta 2013. Sen avulla pystytään pelastamaan ihmisiä, jotka ovat valmiita vaarantamaan henkensä päästäkseen Eurooppaan Eurosur tarjoaa EU:lle ja jäsenvaltioille aiempaa paremmat työkalut, joilla voidaan estää kansainvälisiä rikoksia, esimerkiksi huumeiden salakuljetusta tai ihmiskauppaa, ja samaan aikaan havaita merihädässä olevia maahanpyrkijöiden veneitä ja auttaa heitä kaikkia…

https://asianajajaliitto.fi/2013/12/euroopan-komissio-eurosurin-avulla-pelastetaan-ihmishenkia-ja-estetaan-rikoksia-eun-rajoilla/
28.10.2013 Oikeusuutiset

Euroopan komissio: EU:n on aika torjua tehokkaammin aseväkivaltaa

Komissio esittää ehdotuksia ampuma-aseväkivallan vähentämiseksi Euroopassa. Ampuma-aseiden laittoman käytön muodostamaa uhkaa olisi torjuttava EU:n tasolla lainsäädännön, operatiivisten toimien, koulutuksen ja EU:n rahoituksen avulla. Euroopan komissio julkaisee samalla Eurobarometri-selvityksen tulokset. Tulosten mukaan kuusi kymmenestä eurooppalaisesta uskoo, että ampuma-aserikosten määrä todennäköisesti kasvaa seuraavan viiden vuoden aikana. Tuloksista käy myös ilmi, että 55…

https://asianajajaliitto.fi/2013/10/euroopan-komissio-eun-on-aika-torjua-tehokkaammin-asevakivaltaa/