Kyse on maahantuonnin yrityksestä, kun Tulli pysäyttää postilähetyksen ja ottaa sisällön haltuunsa – syyttäjällä ei valitusoikeutta siitä, miten rikoksen tunnusmerkistön on katsottu täyttyneen

5.10.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2023:70 Salakuljetus – Rikoksen yritys – Muutoksenhaku – Muutoksenhakuoikeus

A oli tilannut pregabaliinia, jonka tuonti maahan yksityishenkilönä on lääkelain säännösten mukaan kielletty. Korkein oikeus katsoi, että kysymys oli salakuljetuksen tunnusmerkistön mukaisesta maahantuonnin yrityksestä eikä maahantuonnista, koska tulli oli pysäyttänyt lähetyksen ja ottanut sen haltuunsa.

Syyttäjä oli hakenut hovioikeuden tuomioon muutosta pelkästään siltä osin kuin hovioikeus oli katsonut vastaajan menettelyn käsittäneen maahantuonnin asemesta maahantuonnin yrityksen. Korkein oikeus totesi, että salakuljetusta koskevassa rangaistussäännöksessä yritys on rinnastettu täytettyyn tekoon. Syyttäjän valituksen katsottiin kohdistuvan ainoastaan perusteluihin, minkä vuoksi valitus jätettiin tutkimatta.

KKO:2023:70

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments