Generic filters
Exact matches only
3.5.2024 Lausunnot

Lausunto suunnattuihin osakeanteihin liittyvästä suostitusluonnoksesta

Arvopaperimarkkinayhdistys ry:le Dnro L2024-24 Lausuntopyyntönne: 28.3.2024 LAUSUNTO SUUNNATTUIHIN OSAKEANTEIHIN LIITTYVÄSTÄ SUOSITUSLUONNOKSESTA Arvopaperimarkkinayhdistys ry on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta suositukseksi suunnatuista osakeanneista (jäljempänä ”Suositusluonnos”). Suositusluonnos koskee tietoja, jotka Suomessa pörssilistatun tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena olevan suomalaisen yhtiön tulee antaa julkistaessaan päätöksen tai ehdotuksen suunnatusta annista, tai suunnatun annin tuloksen. Suomen Asianajajaliitto…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/lausunto-suunnattuihin-osakeanteihin-liittyvasta-suostitusluonnoksesta/
16.4.2024 Lausunnot

Lausunto asunto-osakeyhtiölain ajantasaistamiseksi asetetun työryhmän välimietinnöstä

Oikeusministeriölle   Dnro L2024-20   Lausuntopyyntönne: VN/36659/2023, 18.3.2024 ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN AJANTASAISTAMISEKSI ASETETUN TYÖRYHMÄN VÄLIMIETINTÖ – HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTTAMISESTA (OSAKEHUONEISTON HALLINTAANOTTO, TIEDOKSIANNOT)   Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta esittää näkemyksensä asunto-osakeyhtiölain ajantasaistamiseksi asetetun työryhmän välimietinnöstä. Pyydettynä lausuntona Asianajajaliitto esittää seuraavaa.    1. Yleiset kommenttinne esitysluonnoksesta:   Asianajajaliitto pitää esitysluonnoksen ehdotuksia…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/lausunto-asunto-osakeyhtiolain-ajantasaistamiseksi-asetetun-tyoryhman-valimietinnosta/
4.4.2024 Oikeusuutiset

KHO vahvisti Poliisihallitukselle määrätyn seuraamusmaksun käännöspalveluiden hankintaan liittyen

KHO pää­tös 898/​2024: Julkinen hankinta (Käännöspalvelut) (1) Poliisihallitus on hankintailmoituksia julkaisematta pyytänyt valitsemiltaan palveluntarjoajilta tarjouksia käännöspalveluista erikseen kunkin hankintapäätöksen sisältämistä kielistä. (2) Poliisihallituksen poliisiylitarkastaja on 23.12.2021–20.2.2022 välisenä aikana tekemillään 16 hankintapäätöksellä valinnut yhden tai useamman palveluntuottajan hankintapäätöksistä ilmeneville kielipareille noin 11 kuukaudesta kahteen vuoteen kestäville sopimuskausille. (3) Poliisihallituksen rikosylitarkastaja on…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/kho-vahvisti-poliisihallitukselle-maaratyn-seuraamusmaksun-kaannospalveluiden-hankintaan-liittyen/
26.3.2024 Lausunnot

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi

Sisäministeriö   Dnro L2024-19   Lausuntopyyntönne: VN/5349/2024; VN/5349/2024-SM-3, 15.3.2024 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI VÄLIAIKAISISTA TOIMENPITEISTÄ VÄLINEELLISTETYN MAAHANTULON TORJUMISEKSI   Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa.    Koskien kuulemisaikaa Lausuntopyyntö on pyydetty huomattavasti normaalia lyhyemmällä lausuntoajalla. Lausuma on päivätty 15.3.2024 ja mahdollinen lausunto on pyydetty palauttamaan 25.3.2024, joten käytännössä…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/lausunto-hallituksen-esityksesta-eduskunnalle-laiksi-valiaikaisista-toimenpiteista-valineellistetyn-maahantulon-torjumiseksi/
19.3.2024 Oikeusuutiset

Tuomion täydentäminen ei tule kyseeseen vain väitetysti puuttuneiden perusteluiden osalta

Työtuomioistuin TT 2024:7 Tuomion täydentäminen Suomen Liikennelentäjäliitto ry on toimittanut 6.3.2024 työtuomioistuimeen kirjelmän, jossa yhdistys on katsonut, ettei työtuomioistuimen tuomiossa H5/2024 ole esitetty tuomion perusteluja seuraavilta osin lainkaan, minkä vuoksi yhdistys on vaatinut saada tietoonsa tuomion perustelut seuraavasti. Työtuomioistuin on katsonut kantajan oikeudenkäyntikulujen kohtuulliseksi määräksi 3.000 euroa lisättynä oikeudenkäyntimaksulla, missä…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/tuomion-taydentaminen-ei-tule-kyseeseen-vain-vaitetysti-puuttuneiden-perusteluiden-osalta/
19.2.2024 Oikeusuutiset

Digipalveluiden uudet säännökset voimaan – käyttäjän asema paranee

Helmikuun puolivälissä sovellettavaksi tuleva digipalveluasetus (DSA) pyrkii turvaamaan digipalveluiden, kuten erilaisten verkkoyhteisöjen ja markkinapaikkojen käyttäjän asemaa. Jos jatkossa teet ilmoituksen epäilemästäsi laittomasta sisällöstä, palveluntarjoajan on käsiteltävä asia ja kerrottava ratkaisustaan. Jos tuotat sisältöjä tai toimit verkkoalustan kautta myyjänä, sinulla on oikeus saada tieto ja perustelut kaikenlaisesta palvelun käytön rajoittamisesta. Digipalveluiden…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/digipalveluiden-uudet-saannokset-voimaan-kayttajan-asema-paranee/
7.12.2023 Oikeusuutiset

KHO:n presidentti Kuusiniemi huolestunut laillisuusvalvontaan ja oikeuslaitokseen kohdistetusta kritiikistä

KHO:n presidentti Kari Kuusiniemi Vallanjako ja oikeusvaltion puolustaminen – puhe ylituomaripäivillä Helsingissä 7.12.2023 Arvoisa puheenjohtaja, hyvät ylituomaripäivien osanottajat, ärade deltagare i överdomaredagen, perinteisesti olemme ylituomaripäivillä ottaneet luvun ja katsoneet, onko joukossa tapahtunut muutoksia. Ja onhan taas yksi muutos tapahtunut ja meillä on ilo toivottaa tervetulleeksi Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ylituomari Juhana Niemi.…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/khon-presidentti-kuusiniemi-huolestunut-laillisuusvalvontaan-ja-oikeuslaitokseen-kohdistetusta-kritiikista/
13.11.2023 Oikeusuutiset

Varusmiespalveluksen suorittanut oli korjannut sukupuolensa naiseksi – häntä ei voitu enää pitää asevelvollisena reserviläisenä

Itä-Suo­men HAO: Asevelvollisuus – Reservi – Sukupuolen korjaaminen – Yhdenvertaisuus – Sukupuoli-identiteettiin perustuva syrjintä Asiassa oli ratkaistavana kysymys siitä, oliko Puolustusvoimien aluetoimisto voinut hylätä sukupuoltaan miehestä naiseksi korjanneen valittajan hakemuksen hänen asevelvollisuutensa lakkauttamisesta ja reservistä poistamisesta. Hallinto-oikeus kumosi valituksenalaisen päätöksen lainvastaisena ja palautti asian aluetoimiston uudelleen käsiteltäväksi. Asiassa saadusta selvityksestä…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/varusmiespalveluksen-suorittanut-oli-korjannut-sukupuolensa-naiseksi-hanta-ei-voitu-enaa-pitaa-asevelvollisuuslain-mukaisesti-asevelvollisena-reservilaisena/
17.10.2023 Oikeusuutiset

Oikeusasiamieheltä moitteet pidätetyn oikeuksien loukkaamisesta – pidättämisen syy ilmoitettava ja oikeus ottaa yhteyttä avustajaan toteutettava

Kantelija arvosteli poliisin menettelyä esitutkinnassa. Kantelija otettiin kiinni sunnuntai-iltana 27.11.2022 ja hänet vietiin Seinäjoen poliisivankilaan. Hän arvosteli sitä, että vaikka hän oli vapautensa menettäneenä, häntä ei kuulusteltu ennen kuin vasta sen jälkeen, kun hänet oli tiistaina siirretty Kokkolan poliisivankilaan. Kantelijan mukaan hänelle ei ilmoitettu pidättämisen syytä. Kantelijan mukaan myöskään hänen…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/oikeusasiamiehelta-moitteet-pidatetyn-oikeuksien-loukkaamisesta-pidatyksen-syy-ilmoitettava-ja-oikeus-ottaa-yhteytta-avustajaan-toteutettava/
5.10.2023 Oikeusuutiset

Kyse on maahantuonnin yrityksestä, kun Tulli pysäyttää postilähetyksen ja ottaa sisällön haltuunsa – syyttäjällä ei valitusoikeutta siitä, miten rikoksen tunnusmerkistön on katsottu täyttyneen

KKO:2023:70 Salakuljetus – Rikoksen yritys – Muutoksenhaku – Muutoksenhakuoikeus A oli tilannut pregabaliinia, jonka tuonti maahan yksityishenkilönä on lääkelain säännösten mukaan kielletty. Korkein oikeus katsoi, että kysymys oli salakuljetuksen tunnusmerkistön mukaisesta maahantuonnin yrityksestä eikä maahantuonnista, koska tulli oli pysäyttänyt lähetyksen ja ottanut sen haltuunsa. Syyttäjä oli hakenut hovioikeuden tuomioon muutosta…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/kyse-on-maahantuonnin-yrityksesta-kun-tulli-pysayttaa-postilahetyksen-ja-ottaa-sisallon-haltuunsa-syyttajalla-ei-valitusoikeutta-siita-miten-rikoksen-tunnusmerkiston-on-katsottu-tayttyneen/