Oikeusasiamieheltä moitteet pidätetyn oikeuksien loukkaamisesta – pidättämisen syy ilmoitettava ja oikeus ottaa yhteyttä avustajaan toteutettava

17.10.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kantelija arvosteli poliisin menettelyä esitutkinnassa. Kantelija otettiin kiinni sunnuntai-iltana 27.11.2022 ja hänet vietiin Seinäjoen poliisivankilaan. Hän arvosteli sitä, että vaikka hän oli vapautensa menettäneenä, häntä ei kuulusteltu ennen kuin vasta sen jälkeen, kun hänet oli tiistaina siirretty Kokkolan poliisivankilaan. Kantelijan mukaan hänelle ei ilmoitettu pidättämisen syytä. Kantelijan mukaan myöskään hänen oikeuttaan ottaa yhteyttä avustajaan ei toteutettu asianmukaisesti.

Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen:

Rikoskomisario toteaa selvityksessään, ettei hän muista, miten kantelijan asiassa on menetelty, mutta että lähes poikkeuksetta hän ilmoittaa tutkijalle pidättämisestä ja siitä, että tämä ilmoittaa pidättämisestä.

Vartija D puolestaan totesi selvityksessään ilmoittavansa ”yleensä pidättämisestä, että teidät on pidätetty tällä kellon lyömällä komisario sen ja sen päätöksellä”. Korostan, että lain mukaan ilmoittaa pitää nimenomaan pidättämisen syy, eikä siis riitä, että ilmoitetaan vain itse pidättämisestä. Tässä tapauksessa kantelijalle ei selvityksen mukaan näytetä ilmoitetun pidättämisen syytä. Asiassa on siten menetelty vastoin esitutkintalakia. Se, että kantelijalle on asiakirjamerkintöjen mukaan kiinniotettaessa ilmoitettu tuon toimenpiteen syy (tämän ilmoituksen sisällöstä ei ole selvitystä), ei poista velvollisuutta ilmoittaa myöhemmin tapahtuvan pidättämisen syytä. – – –

Saadun selvityksen mukaan kantelijan oli 28.11.2022 annettu soittaa asianajajalle, joka ei kuitenkaan ollut vastannut. Tältä osin menettely ei anna aihetta arvosteluun. Epäillyn oikeutta avustajaan on tuolloin pyritty asianmukaisesti toteuttamaan.

Kantelijan mukaan hän oli pyytänyt saada soittaa avustajalle myös seuraavana aamuna, kun hän sai tietää, että hänet siirretään Kokkolaan. Kantelijan mukaan vartija oli kieltänyt soittamisen ja ilmoittanut, että ”nyt vain lähdet ja soittelet myöhemmin”. Tuolloin töissä olleilla vartijoilla ei ole muistikuvaa tapahtumista.

Poliisilaitoksen lausunnon mukaan ”voidaan pitää mahdollisena kantelijalle voidun vartijan toimesta todeta mahdollisuudesta soittaa avustajalle myöhemmin. Mikäli näin olisi tapahtunut, ei menettelyä voitaisi oikeusyksikön arvion mukaan pitää asianmukaisena, koska yhteydenotto avustajaan olisi oikeusyksikön käsityksen mukaan ollut toteutettavissa ennen kantelijan siirtämistä Kokkolan poliisiasemalle. Tällainen mahdollinen hetkellinen yhteydenoton rajoittaminen avustajaan ilmentäisi sitä, ettei olisi huolehdittu täysimääräisesti, että asianosaisen oikeus käyttää avustajaa tosiasiallisesti toteutuu hänen sitä halutessaan.”

Tapahtumista ei siis ole täyttä selvyyttä, mutta en katso olevan aihetta epäillä kantelijan kertomaa. Voinkin yhtyä poliisilaitoksen näkemykseen siitä, että kantelijan oikeus käyttää avustajaa ei näytä täysimääräisesti toteutuneen. Totean kuitenkin yleisesti, että tilanne voi olla sellainen, että muiden tehtävien tai olosuhteiden vuoksi puhelumahdollisuutta ei ole käytännössä mahdollista aivan heti järjestää. On joka tapauksessa pyrittävä siihen, että mahdollisuus soittoon järjestetään niin pian kuin se kohtuudella on mahdollista. Tässä tapauksessa vartija olisi nähdäkseni myös voinut ilmoittaa kuljettavalle poliisipartiolle, että kantelija haluaa soittaa avustajalleen ja sitten antaa tähän mahdollisuus heti Kokkolaan saavuttua, jos kantelija olisi vielä yhteydenottoa halunnut.
Kyse on ilmeisesti ollut soittomahdollisuuden lykkäämisestä, ei sen epäämisestä. Kantelija ei ole väittänytkään, että häneltä olisi vielä Kokkolassa evätty soittomahdollisuus avustajalle. Hän on kuulusteluissa ilmoittanut, ettei tarvitse avustajaa. Pidänkin riittävänä, että poliisivankilan henkilökuntaa muistutetaan epäillyn putkalain mukaisesta oikeudesta olla puhelimitse yhteydessä avustajaansa.

Pidättämisen syyn ilmoittaminen (pdf) EOAK/7812/2022

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments