KHO vahvisti Poliisihallitukselle määrätyn seuraamusmaksun käännöspalveluiden hankintaan liittyen

4.4.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO pää­tös 898/​2024: Julkinen hankinta (Käännöspalvelut)

(1) Poliisihallitus on hankintailmoituksia julkaisematta pyytänyt valitsemiltaan palveluntarjoajilta tarjouksia käännöspalveluista erikseen kunkin hankintapäätöksen sisältämistä kielistä.

(2) Poliisihallituksen poliisiylitarkastaja on 23.12.2021–20.2.2022 välisenä aikana tekemillään 16 hankintapäätöksellä valinnut yhden tai useamman palveluntuottajan hankintapäätöksistä ilmeneville kielipareille noin 11 kuukaudesta kahteen vuoteen kestäville sopimuskausille.

(3) Poliisihallituksen rikosylitarkastaja on 30.12.2021 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut palveluntuottajat kielipareille tanska-suomi ja suomi-tanska kahden vuoden sopimuskaudelle.

(4) Hankintapäätökset on hankintayksikön ilmoituksen mukaan pantu täytäntöön.

(5) Semantix Finland Oy on valittanut hankintapäätöksistä markkinaoikeuteen.

(6) Markkinaoikeuden päätöksen mukaan käännöspalveluiden hankinnat ovat yhdessä muodostaneet luontevan hankintakokonaisuuden ja hankintojen yhteenlaskettu ennakoitu arvo 327 000 euroa on ylittänyt EU-kynnysarvon. Markkinaoikeus on katsonut, että Poliisihallitus on hankkinut hankintapäätösten mukaiset käännöspalvelut hankintasäännösten vastaisina suorahankintoina ja että Poliisihallitus on menetellyt hankinnassaan hankintasäännösten vastaisesti.

(7) Markkinaoikeus on määrännyt Poliisihallituksen tekemien hankintasopimusten sopimuskaudet päättymään 31.3.2023 markkinaoikeuden asioissa diaarinumerot 166/2022–170/2022, 172/2022–177/2022 ja 179/2022–181/2022. Lisäksi markkinaoikeus on velvoittanut Poliisihallituksen, mikäli se aikoo 31.3.2023 jälkeen edelleen toteuttaa valitustenalaisten käännöspalveluiden hankinnan julkisena hankintana, kilpailuttamaan kyseisen hankinnan julkisista hankinnoista annettujen oikeusohjeiden mukaisesti. Velvoite on määrätty noudatettavaksi asetetun 30 000 euron sakon uhalla.

(8) Markkinaoikeus on määrännyt Poliisihallituksen maksamaan valtiolle seuraamusmaksuna 20 000 euroa sekä velvoittanut Poliisihallituksen korvaamaan Semantix Finland Oy:n oikeudenkäyntikulut 10 000 eurolla viivästyskorkoineen. Markkinaoikeus on hylännyt valitukset muilta osin.

(9) Poliisihallitus on pyytänyt lupaa valittaa markkinaoikeuden päätöksestä ja valituksessaan vaatinut, että markkinaoikeuden päätös kumotaan ja markkinaoikeuden päätöksen täytäntöönpano kielletään.

– – –

(70) Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät markkinaoikeuden päätöksen perustelut sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, markkinaoikeuden päätöksen muuttamiseen seuraamusmaksun määräämisen ja seuraamusmaksun määrän osalta ei ole perusteita.

KHO pää­tös 898/​2024

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments