Tuomion täydentäminen ei tule kyseeseen vain väitetysti puuttuneiden perusteluiden osalta

19.3.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Työtuomioistuin TT 2024:7 Tuomion täydentäminen

Suomen Liikennelentäjäliitto ry on toimittanut 6.3.2024 työtuomioistuimeen kirjelmän, jossa yhdistys on katsonut, ettei työtuomioistuimen tuomiossa H5/2024 ole esitetty tuomion perusteluja seuraavilta osin lainkaan, minkä vuoksi yhdistys on vaatinut saada tietoonsa tuomion perustelut seuraavasti.

Työtuomioistuin on katsonut kantajan oikeudenkäyntikulujen kohtuulliseksi määräksi 3.000 euroa lisättynä oikeudenkäyntimaksulla, missä yhteydessä on otettu huomioon Suomen Liikennelentäjäliitto ry:n toissijainen vaatimus oikeudenkäyntikulujen euromäärän kohtuullistamisesta.

Työtuomioistuin ei ole kuitenkaan esittänyt perusteluja Suomen Liikennelentäjäliitto ry:n ensisijaisen vaatimuksen osalta, jonka mukaan kantajalle Palvelualojen työnantajat PALTA ry:lle (jäljempänä myös Palta) ei ole voinut aiheutua lainkaan korvattaviksi vaadittuja oikeudenkäyntikuluja, koska kantajaa on edustanut työtuomioistuimessa sen työntekijä OTM A. Suomen Liikennelentäjäliitto ry:n käsityksen mukaan kantajan asiamiehen edustusoikeus asiassa on perustunut nimenomaan työsuhteeseen kantajatahoon eikä korvattaviksi vaadittuja oikeudenkäyntikuluja ole laskutettu Paltalta. Tästä osoituksena on Paltan oikeudenkäyntikululasku, joka on kokonaisuudessaan esitetty kantajatahon omissa nimissä. Suomen Liikennelentäjäliitto ry on katsonut oikeudenkäyntikuluvaatimuksen perusteettomaksi eduksi eikä se todellisuudessa vastaa kantajalle asian ajamisesta aiheutunutta taloudellista menetystä. Tällaista ei vastaajayhdistyksen käsityksen mukaan ole edes väitetty asiassa.

– –  –

Tuomion täydentämismenettely voi edellä kerrotuilla perusteilla koskea vain sellaista tilannetta, jossa jostakin asian kantajan kannevaatimuksesta on jäänyt kokonaan lausumatta. Työtuomioistuin harkitsee oikeaksi sen, että sen tuomiossa 5.3.2024 on lausuttu kaikista kantajan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n asiassa 8/03.04.02.02.00/2024 esittämistä kannevaatimuksista. Työtuomioistuimen tuomion täydentäminen siltä osin kuin on kysymys Suomen Liikennelentäjäliitto ry:n hakemuksessa tarkoitetuista työtuomioistuimen tuomiossa väitetysti sivuutetuista vastauksen perusteluista ei ole sallittua oikeudenkäymiskaaren 24 luvun 11 §:n 1 momentin säännöksen nojalla.

TT 2024:7

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments