Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
12.1.2021 Oikeusuutiset

I-SHO: Rikos, jossa maahantuonti on säädetty rangaistavaksi edellyttää, että tarkoituksena on ollut tuoda tavara Suomeen käytettäväksi

I-SHO:2020:5 Törkeä dopingrikos – Salakuljetus – Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate Tullivarastonpitäjä oli varastoinut väliaikaiseen varastoon Euroopan unionin kauttakuljetuksessa olleita doping- ja lääkeaineita. Kysymys siitä, oliko hän yhdessä toisen henkilön kanssa tuonut aineet maahan ja pitänyt niitä hallussaan edelleen levittämistarkoituksessa niin, että hän olisi syyllistynyt törkeään dopingrikokseen ja salakuljetukseen. Kysymys myös siitä, oliko…

https://asianajajaliitto.fi/2021/01/i-sho-rikos-jossa-maahantuonti-on-saadetty-rangaistavaksi-edellyttaa-etta-tarkoituksena-on-ollut-tuoda-tavara-suomeen-kaytettavaksi/
26.11.2019 Oikeusuutiset

KKO purki rikostuomion ilmeisen väärän lain soveltamisen vuoksi

KKO:2019:103 Ylimääräinen muutoksenhaku – Tuomion purkaminen rikosasiassa – Salakuljetus – Lääke Käräjäoikeus oli tuomiollaan 30.7.2015 lukenut A:n syyksi salakuljetuksen katsoen, että A oli tuonut maahan etyylifenidaattia eli lääkeainetta, jonka maahantuonti ei ollut sallittua. A vaati tuomionsa purkamista sillä perusteella, että etyylifenidaattia ei voitu pitää lääkkeenä. Korkein oikeus katsoi, että käräjäoikeuden…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/kko-purki-rikostuomion-ilmeisen-vaaran-lain-soveltamisen-vuoksi/
13.2.2018 Oikeusuutiset

Poliisille ja käräjätuomarille moitteet virheellisestä menettelystä televalvonta-asiassa

Apulaisoikeuskansleri piti käräjätuomarin menettelyn virheellisyyttä vakavampana kuin poliisin. Apulaisoikeuskansleri antoi käräjätuomarille huomautuksen tämän lainvastaisesta menettelystä televalvontaluvan myöntämisessä. Lisäksi hän kiinnitti tutkinnanjohtajan vakavaa huomiota televalvontaa koskevien säännösten noudattamiseen. Tutkinnanjohtaja oli esittänyt kahden salakuljetuksesta epäillyn osalta käräjäoikeudelle televalvontaa koskeneet vaatimukset. Käräjäoikeus oli ratkaissut kyseiset asiat vaatimusten mukaisesti myöntäen luvat kohdistaa televalvontaa kysymyksessä…

https://asianajajaliitto.fi/2018/02/poliisille-ja-karajatuomarille-moitteet-virheellisesta-menettelysta-televalvonta-asiassa/
6.2.2017 Oikeusuutiset

Purkuhakemus hylättiin, koska tuomion antamisaikaan laki oli tulkinnanvarainen kunnes KKO antoi ennakkopäätöksen aiheesta

KKO:2017:6 Ylimääräinen muutoksenhaku – Tuomion purkaminen rikosasiassa Salakuljetus Lääkerikos Hovioikeus oli vuonna 2012 antamallaan tuomiolla lukenut A:n syyksi salakuljetuksia ja lääkerikoksia. Rikosten kohteena muiden muassa ollut gammabutyrolaktoni (GBL) oli tekoaikana luokiteltu lääkkeeksi. A vaati tuomion purkamista sillä perusteella, ettei hänen tekojensa kohteina olleita aineita voitu pitää lääkkeinä. Korkein oikeus katsoi,…

https://asianajajaliitto.fi/2017/02/purkuhakemus-hylattiin-koska-tuomion-antamisaikaan-laki-oli-tulkinnanvarainen-kunnes-kko-antoi-ennakkopaatoksen-aiheesta/
20.5.2016 Oikeusuutiset

Ennakkopäätökset lääkkeen käsitteestä salakuljetukseen liittyen.

Lääkkeen käsite määrittyi EU-oikeuden eikä kansallisten säännösten mukaisesti KKO:2016:35 Salakuljetus Euroopan unionin oikeus – Lääkedirektiivi – Tulkintavaikutus Syyttäjä vaati A:lle rangaistusta salakuljetuksesta, koska A oli lääkelain 19 §:ssä säädetyn kiellon vastaisesti tuonut postitse Suomeen verkkokaupasta tilaamiaan gammabutyrolaktonia (GBL), etylonia, etyylikatinonia, metyylietyylikatinonia (4-MEC), 3-metyylimetkatinonia (3-MMC), N-etyylibufedronia (NEB), N-metyyli-N-isopropyylitryptamiinia (MIPT), 3-metoksifensyklidinia (3-MeO-PCP),…

https://asianajajaliitto.fi/2016/05/ennakkopaatokset-laakkeen-kasitteesta-salakuljetukseen-liittyen/
15.5.2015 Oikeusuutiset

Euroopan komissio: Euroopalle agenda muuttoliikkeen kokonaishallinnan parantamiseksi

Euroopan komission 13.5 julkaisemassa Euroopan muuttoliikeagendassa esitetään toimet, jotka toteutetaan välittömästi Välimerellä vallitsevan kriisitilanteen johdosta, sekä toimet, jotka toteutetaan lähivuosina muuttoliikkeen kokonaishallinnan parantamiseksi. Välimeren henkensä kaupalla ylittämään pyrkivien tuhansien siirtolaisten kohtalo on järkyttävä, ja on selvää, ettei yksikään jäsenvaltio voi eikä sen pidä yksin selviytyä valtavasta muuttopaineesta. Agendassa esitetään sisä-…

https://asianajajaliitto.fi/2015/05/euroopan-komissio-euroopalle-agenda-muuttoliikkeen-kokonaishallinnan-parantamiseksi/
5.7.2014 Oikeusuutiset

Veronkorotus esti salakuljetussyytteen

KKO:2014:51 Veropetos – Törkeä veropetos Salakuljetus Ne bis in idem A ja B olivat tuoneet Suomeen suuria määriä nuuskaa, minkä johdosta heille vaadittiin rangaistusta salakuljetuksesta. A:lle ja B:lle oli määrätty samoihin nuuskaeriin liittyen veronkorotuksia, koska he olivat laiminlyöneet täyttää nuuskan kaupallisesta maahantuonnista seuraavan valmisteverotusta koskevan ilmoitusvelvollisuuden. Korkeimman oikeuden tuomiosta ilmenevillä…

https://asianajajaliitto.fi/2014/07/veronkorotus-esti-salakuljetussyytteen/
10.6.2014 Oikeusuutiset

Tilastokeskus: Käräjäoikeuksissa ratkaistujen rikosasioiden määrä väheni edelleen

Vuonna 2013 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 60 700 rikosoikeudellista asiaa, mikä on 2 900 asiaa vähemmän kuin vuotta aiemmin Rikoslakia vastaan tehtyjä asioita ratkaistiin 48 200 ja muita lakeja ja asetuksia vastaan tehtyjä rikosasioita 1 000. Lisäksi käräjäoikeudet ratkaisivat 11 500 muuta rikosoikeudellista asiaa. Käräjäoikeuteen joutui rikosoikeudellisissa asioissa vastaajaksi 73 000 henkilöä. Käräjäoikeuksissa ratkaistut…

https://asianajajaliitto.fi/2014/06/tilastokeskus-karajaoikeuksissa-ratkaistujen-rikosasioiden-maara-vaheni-edelleen/
9.10.2013 Oikeusuutiset

Laserosoittimien maahantuonti ei ollut kiellettyä, niiden käyttö edellyttää hyväksyttyä turvaluokitusta.

KKO:2013:73 Salakuljetus A oli tuonut maahan Yhdysvalloista postilähetyksenä 23 kappaletta laserosoittimia esittämättä maahantuonnin yhteydessä osoittimien turvallisuusluokitusta koskevia asiakirjoja. Osoittimien mukana ei myöskään ollut tyyppitarkastustodistuksia. Laserlaitteiden maahantuojan velvollisuus teettää laitteille tyyppitarkastus ennen niiden luovuttamista markkinoille tai käyttöön ei merkinnyt sitä, että maahantuonti olisi ollut kiellettyä tai edellyttänyt viranomaisen lupaa tai tarkastusta…

https://asianajajaliitto.fi/2013/10/laserosoittimien-maahantuonti-ei-ollut-kiellettya-niiden-kaytto-edellyttaa-hyvaksyttya-turvaluokitusta/
13.8.2013 Oikeusuutiset

MTV3.fi: Karu tilanne: Ihmiskauppa EU:n laajuinen ongelma

Muun muassa viime viikonloppuna Espanjan ja Ranskan poliisit purkivat kiinalaisia henkilöitä salakuljettaneen rikollisringin. He pidättivät molemmissa maissa yhteensä 75 ihmistä Kiinalaiset oli tarkoitus salakuljettaa Eurooppaan, Yhdysvaltoihin ja Turkkiin. Rikollisliigan uskotaan veloittaneen väärennetyistä henkilödokumenteista ja reitin järjestämisestä salakuljetetuilta 40 000–50 000 euroa henkilöä kohti. Työläitä tutkia Vyyhdin purkaminen oli työn takana.…

https://asianajajaliitto.fi/2013/08/mtv3-fi-karu-tilanne-ihmiskauppa-eun-laajuinen-ongelma/